1 (נ"צ 183822/575196). קיר (4 מ' אורך, 0.8 מ' רוחב) שנבנה מאבני גוויל מקירטון.

2 (נ"צ 183785/575813). בור מים, שפתחו נבנה בימינו מבטון, וכיום הוא משמש רועי צאן מהסביבה. במרחק של כ-5 מ' ממערב לבור תועדו שרידים של שלושה מבנים, המשתרעים בשטח של 20×50 מ'; הם נבנו מאבני קירטון מסותתות למחצה. באחד המבנים הובחן מתקן אחד לפחות, שנבנה מלוחות אבן קירטון תקועים באדמה.
3 (נ"צ 184049/573976). בור מים ששופץ בימינו ועדיין בשימוש כנראה.
4 (נ"צ 184528/578652). בור מים חצוב, שלו פתח עגול (0.4 מ' קוטר).
5 (נ"צ 185289/577899). מבנה רבוע (4×4 מ', 0.4–0.5 מ' רוחב הקירות) בגדה הדרומית של נחל בתרים. סביבו פזורים חרסים המתוארכים לתקופה הביזנטית המאוחרת.
6 (נ"צ 185713/577915). פזורת כלי צור, המתוארכים לתקופה הפליאוליתית התיכונה, בשטח של 20 מ' קוטר.
7 (נ"צ 186024/577916). פתח עגול חצוב בסלע (0.5 מ' קוטר), המוביל לחלל טבעי בסלע, כנראה בור מים או מערה.
8 (נ"צ 186052/577942). בור מים שפתחו רבוע (0.4×0.4 מ') ושופץ בבטון; הוא בשימוש בימינו.
9 (נ"צ 185939/578141). בור מים שפתחו רבוע (0.5×0.5 מ'); הוא שופץ בימינו ועדיין בשימוש. לצד הבור יש שוקת.
10 (נ"צ 185414/578237). פזורת של כלי צור, המתוארכים לתקופה הפליאוליתית התיכונה, בשטח של כ-30–40 מ' קוטר.
11 (נ"צ 184079/573225). מדרגה חקלאית (30 מ' אורך, 0.8 מ' רוחב) שנבנתה על מדרון המשתפל לכיוון דרום-מערב. קיר המדרגה השתמר לגובה שלושה נדבכים (0.5 מ').
12 (נ"צ 184500/576000). שרידי מבנה (15×30 מ') שנבנה מאבני קירטון מסותתות למחצה. בצדו הדרומי של המבנה נבנה קיר מאבני קירטון מסותתות, התוחם חצר (15×30 מ'). במבנה זוהו לפחות שני חדרים. מסביב למבנה תועדו שרידי קירות נוספים ופזורות חרסים המתוארכים לתקופות הברזל והביזנטית.
13 (נ"צ 187150/577650). בור מים ושרידי מבנה שנבנה מאבני גוויל קטנות.
14 (נ"צ 185078/576143). בור מים חצוב בסלע קירטון רך. פתחו (0.7 מ' קוטר) נחצב בחציבה גסה.
15 (נ"צ 188050/579150). שרידי מבנה ובסביבתו פזורים כמה אבני בנייה מסותתות למחצה וחרסים המתוארכים לתקופה הביזנטית.
16 (נ"צ 185150/577250). בור מים חצוב בסלע ולו פתח שנבנה בימינו מבטון (3 מ' קוטר). תקרת הבור התמוטטה לתוך הבור. בצדו הצפוני של הבור נבנתה שוקת עגולה, רדודה (0.8 מ' קוטר).
17 (נ"צ 185080/576570). מגדל שדה רבוע (7×7 מ'), שנבנה מאבני קירטון מסותתות למחצה על מישור בגדה המזרחית של נחל בתרים.
18 (נ"צ 185150/577250). שרידי מבנה (חווה; 10×20 מ'), שנבנה מאבני גוויל קטנות. בצדו הדרומי נבנה קיר שתוחם חצר. באתר לוקטו חרסים המתוארכים לתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה.