הסקר נערך בשטח שהיה נגיש ושלא היה מכוסה בצמחייה עבותה (איור 1). זוהה בור מים חצוב (איור 1:1), שאי אפשר לתארכו, ועליו מכסה בטון מרובע, שבמרכזו מכסה מתכת מאוחר לבור. סביב הבור זוהו קירות טרסה אחדים בנויים אבני שדה (איור 2:1–4), גם הם לא מתוארכים, כנראה בני זמננו.

בפינה הצפונית-מזרחית של השטח נמצא קיר גדול ורחב (איור 5:1; כ-1.2 מ' גובה, כ-1 מ' רוחב), שבחלקו הצפוני יוצר פינה מעוגלת עם קיר נוסף שנמשך מזרחה. סמוך לקירות נראו על פני השטח ראשים של קירות נוספים וייתכן שזהו מכלול חקלאי של קירות וגדרות.