הסקר נערך מדרום לח' אום אל-עומדאן, ובשוליים הצפוניים של ח' חדת. בחלקו המערבי של אזור הסקר (אתרים מס' 50-1; איור 1) נסקרו מערת קבורה מימי בית שני (מס' 36), גדרות ומדרגות עיבוד ומערכות של סכרים בוואדיות. כן נסקרו מערה נוספת (טבעית?) וכמה מיתקנים חצובים, בהם גת, ספלול, בודדה ומחצבה רדודה. עוד נסקרה דרך עתיקה (מס' 22, 4 מ' רוחב) שנסללה מעט מעל לערוץ הנחל. כיוונה מזרח–מערב ובחלקה המזרחי היא מסתעפת לדרום.

 

בחלקו המזרחי של הכביש (אתרים מס' 77-51; איור 2) נסקרו השוליים הצפוניים של ח' חדת (מס' 52; ר' י' מגן וי' פינקלשטיין [עורכים], סקר ארכיאולוגי בארץ בנימין, ירושלים 1993, עמ' 105), הובחנו בהם מדרגות עיבוד ובתוך העפר שבין אבניהן נתגלו שברי כלי חרס רבים מהתקופות ההלניסטית, הביזנטית והממלוכית וכן אבני פסיפס. ייתכן שמדרגות העיבוד נבנו על גבי שרידים אדריכליים. במדרון המזרחי של ח' חדת נתגלה אתר מהתקופה הניאוליתית (מס' 65) ובו אגנים וספלולים חצובים ותפזורת צור. סמוך לו נסקרה מערת קבורה מימי בית שני (מס' 60), מחצבות ומדרגות חצובות בסלע. בחלקו הצפוני-מזרחי של קטע הכביש נתגלו פריטים ארכיטקטוניים (מס' 77) הכוללים אבני גזית (0.2 × 0.3 × 0.5 מ') ותפזורת שברי כלי חרס שמקורם במבנה סמוך שנפגע בעבר.