נפתחו שני ריבועים (איור 1) ונחשפו שתי שכבות, שביניהן שכבת מילויים והצטברויות. שתי השכבות תוארכו לתקופה הכלקוליתית המאוחרת. בחינת מאסף הצור לא הניבה תיארוך שיכול היה לסייע בהבחנה מדויקת בין שתי השכבות.

בשכבה 2 שני קירות (W121 ,W113) ורצפת אבנים (L122; איורים 2, 3). קיר 113
(1.5 מ' אורך, 0.7 מ' רוחב) בנוי בציר צפון–דרום משתי שורות של אבני גוויל גדולות (20×25×30 ס"מ). הקיר בנוי היטב, מונח הישר על סלע האם, השתמר לגובה נדבך אחד
(0.2 מ'), נמשך אל תוך החתך הצפוני ונקטע בחלקו הדרומי. הפן המערבי שלו לא נחפר. אל קצהו הדרומי ניגש ממערב קיר 121 הבנוי שורת אבני גוויל גדולות (15×30×35–15×17×25 ס"מ) בציר מזרח–מערב והוא תוחם עם קיר 113 שטח דמוי משולש (לא נחפר). לקיר 121 נדבך אחד והוא בנוי על גבי שכבת אדמה דקה ההולכת ומתעבה כלפי מערב, עם כיוון שיפולי הסלע. ממזרח ומדרום לקיר 113 נחפרה שכבת מילוי (20 ס"מ עובי) מעל סלע האם המוחלק (איורים 2: חתך 2–2, 4).
בפינה הדרומית-מערבית של הריבוע נחשפה רצפת אבנים 122, עשויה אבני גוויל (20×20×40–10×20×20 ס"מ) בגובה אחיד. הרצפה מונחת על גבי שכבה מעורבת של אדמה וחרסים, ומסתיימת במקביל לקיר 121, כ-0.5 מ' ממנו. בין הקיר לרצפה נחפרה שכבת מילוי (L120; כ-0.3 מ' עומק) עד סלע האם. סנטימטרים אחדים מעל הארכיטקטורה של שכבה 2 זוהו מספר גושי ביטומן.
לשכבה 1 שייכים קירות (W107 ,W104; איור 5), רצפות אבנים (L124 ,L123 ,L117) ותשתית רצפה (L115).
רק חציו הצפוני של ריבוע 1 נחפר. במרכזו נחשף קיר 104 (1 מ' רוחב, 0.5 מ' גובה) בציר צפון–דרום, בנוי משתי שורות של אבני גוויל גדולות (20×25×30 ס"מ) ובתווך אבנים קטנות (10×15×20 ס"מ), חרסים ואדמה. הקיר שרד לגובה של עד שלושה נדבכים (במערב). הוא התמוטט מערבה ואבני המפולת שלו נמצאו פזורות בכל השטח שממערבו. המפולת כיסתה רצפת אבנים 124 (איור 2: חתך 1–1). אל חלקו הצפוני-מזרחי של קיר 104 ניגשהרצפת אבנים 123. בריבוע 2, הצפוני, תועד קטע קיר 107
(0.8 מ' רוחב), ממוטט בחלקו, בכיוון מזרח–מערב, שהיה קבור בתוך אבני מפולת שכיסו אותו ואת סביבותיו. הקיר שרד לגובה נדבך אחד בלבד והוא בנוי משלוש שורות של אבני גוויל במגוון גדלים (20×20×25–13×15×15 ס"מ). הקיר מונח על תשתית של חרסים, אבנים קטנות ואדמה (L115, כ-5–20 ס"מ עומק) המונחת על רצפת אבנים 117. המשכו של הקיר נראה בחתך שממזרח לשטח החפירה (איור 6). נראה שקירות 104 ו-107 יצרו פינה מחוץ לשטח החפירה.
בחלקו הדרומי-מערבי של ריבוע 2 נחפר בור בדיקה (1.2×2.0 מ') לעומק של כ-1.2 מ' מבלי להגיע לסלע אם וללא כל ממצאים.
 
ממצא צור
רונית לופו
במאסף הצור 554 פריטים (טבלה 1), מהם 308 פריטי פסולת תעשייה, 37 גרעינים ו-57 כלים. כמו כן נמצאו 152 גושים ושבבים המעידים על פעילות בתוך האתר או בקרבתו.
צור ברקצואידי מתצורת מישאש בצבעי אפור שימש מרכיב עיקרי בחומר הגלם שבו השתמשו באתר. מקור חומר הגלם הוא ככל הנראה במחשופי הסלע המצויים בשטח. שכבה ברורה של תצורה זו נראית כיום בחתך הכביש שתוחם את האתר ממזרח. סוגי חומר גלם נוספים שימשו באתר, אולם שכיחותם נמוכה יותר.
הגרעינים קטנים או בינוניים, לרובם יותר ממשטח נקישה אחד. הגרעינים הקטנים מנוצלים היטב. כל הגרעינים שנבחנו הם גרעיני נתזים. אופי התעשייה גם הוא נתזי: כ-50% מכלל הפריטים הם נתזים וכן רוב הכלים נעשו על נתזים. על רבים מן הנתזים והגושים נמצאה עדות לשרפה בחום גבוה.
מכלול הכלים, כמו גם המאסף כולו קטן למדי ובו 57 כלים, רובם ככולם כלי אד-הוק. כ-9% מהכלים עשויים על להבים. השכיחות גבוהה ביותר היא של הפריטים המשובררים
(42%) ולאחריהם מרצעים, שקערוריות ומשוננים (11%–12%). כמו כן נמצאו מגרדים
(9%), בהם מגרד היקפי ומגרד מזווה, נקרים (7%) ומקדחים (4%). ייצוג קטן יש לטיפוסים: קטימות, מקרצפים, ודו-פניים (2% כל אחד). שבר להב אחד מייצג אולי להב כנעני. אי אפשר להצביע על בחירה מכוונת של חומר הגלם לטובת כלים מסוג מסוים. המכלול אינו מובהק ואינו מציג 'מאובן מנחה' שבאמצעותו ניתן לתארכו.
גילוים של שבבים וגושים במכלול מצביע פעילות סיתות באתר או סמוך לו. סימני שרפה המופיעים על חלק גדול מן המכלול יכולים להעיד על ממצא באתרו. עם זאת המכלול אינו מכיל מאפיינים מובהקים המאפשרים לשייכו בוודאות לתקופה מסוימת. מגוון הכלים במכלול כגון מרצעים, שקערוריות וכדומה וכן שברי להבים ספורים יכול להשתייך לתעשיות צור מממגוון תקופות, למן התקופה הניאוליתית ועד לתקופת הברונזה הקדומה.
 
טבלה 1: שכיחות הפריטים במכלול
 
שכיחות פסולת תעשייה
 
 
 
 
 
 
 
 
פריטים ראשוניים
44
 
 
 
נתזים
246
 
 
 
להבים/להבונים
11
 
גושים
113
פסולת גרעין
7
 
שבבים
39
סה"כ פסולת תעשייה
308
 סה"כ
פסולת
152
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
פסולת תעשייה
308
56%
פסולת
152
27%
גרעינים
37
7%
כלים
57
10%
סה"כ
554
100%
 
בחפירה זו ובחפירות סמוכות נחשפו ותועדו שרידים רבים המתוארכים לתקופה הכלקוליתית. נראה כי האזור כולו היה מיושב בצפיפות רבה יחסית בתקופה זו. בין השרידים שנחשפו מערות קבורה ומגורים, מתקנים, ספלולים וחצרות. בחפירה נראות שתי שכבות מתקופה זו שתיהן מיוחסות למגורים ואין ביניהן רצף. המכלול הקרמי מתארך את שתי השכבות לתקופה הכלקוליתית. בחינת מאסף הצור לא הניבה תיארוך מדויק יותר. הרצפות שהונחו לצד הקירות ושנקברו תחת מפולות מעידות כי שתי השכבות התאפיינו בבנייה איכותית.