נפתח ריבוע ונחשפה בו רצפת בטון מודרני מכוסה באפר טבונים של הכפר המודרני. החפירה העמיקה עד לסלע הבזלת ולא נמצאו כל שרידים עתיקים.