הגת (כ-7×9 מ'; איור 1) חצובה בסלע הנארי בכיוון צפון-מערב–דרום-מזרח, מהוקצעת ומוקפדת, וניכר דיוק במידות. לגת משטח דריכה, בור סינון ובור איגום (איור 2). משטח הדריכה הוא ריבוע מדויק (4.5×4.5 מ', 0.4 מ' עומק) בשיפוע קל לדרום-מזרח (איור 1: חתך 2–2). בקירותיו שרידי טיח וניכר שכל קירותיו טויחו. ברצפת המשטח תשתית לפסיפס, שהונחה על גבי הסלע החצוב והמוחלק בחציבה. בפינה הצפונית-מזרחית השתמר באתרו קטע פסיפס מאבנים לבנות (כ-3 ס"מ), כנראה מסוג הפסיפסים התעשייתיים. בדופן הדרומית-מזרחית של משטח הדריכה (0.4 מ' עומק) נחצבה תעלה משופעת (כ-0.3 מ' קוטר), שחיברה בינו לבין בור הסינון. קצה התעלה, בצדו המזרחי של בור הסינון, עובה בחציבה ואת פתח התעלה מקיפה מסגרת מעובה (0.04 מ' גובה, 0.1 מ' עובי; איור 3).

בור הסינון ריבועי (1.3×1.3 מ', 0.7 מ' עומק). בשלושה צדדים נחצבו משטחים מדורגים
(איור 1: חתך 1–1) ודופנותיו טויחו בטיח בהיר ללא חרסים, שהוטבע בו בסירוק עיטור בדגם גל רץ של משולשים (איור 4). רצפת הבור עשויה מאבני פסיפס לבן (כ-1.5×1.5 ס"מ).
בור האיגום ריבועי (1.95×1.95 מ', 1.2 מ' עומק). משטחי סלע מדורגים נחצבו בצפון
(0.5×2.3 מ') ובצפון-מזרח הבור (0.50×1.95 מ'). דופנותיו טויחו בטיח בהיר. במקום שבו נפגע הסלע נעשו השלמות בטיח ובאבנים קטנות. רצפת בור האיגום עשויה פסיפס לבן. במרכזו בור חרוטי (0.75 מ' קוטר הבסיס העליון, 0.15 מ' קוטר הבסיס התחתון, 1.7 מ' עומק מפני השטח; איור 5) מרוצף בפסיפס, שאת פתחו מעטרת מסגרת מעגלית וששימש כנראה בור שיקוע.
בדופן הצפונית של הבור נחצבו זו מעל זו שתי תעלות (0.3 מ' אורך, 0.1 מ' קוטר), שחיברו בין בור הסינון לבור האיגום ואפשרו זרימה של התירוש.
 
הגת נועדה להפקת תירוש ויין בדומה למאות גתות מאתרים בשפלת יהודה מהתקופות הרומית והביזנטית. על פני השטח ובשפכי השוד נמצאו חרסים ושברי כלי זכוכית אחדים האופייניים לתקופה הביזנטית, שרוכזו על ידי השודדים. לא נמצאו חרסים או שברי זכוכית באתרם. בוני הגת הקפידו על איכות בנייה גבוהה: המידות המדויקות של מרכיבי הגת, איכות הפסיפס, עיטור קירות בור הסינון והמסגרת המרשימה של פתח התעלה שהובילה בין משטח הדריכה לבור הסינון. בולט העדר השימוש בבורג ובמתקן סחיטה. על פי תוכנית הגת ואופי הפסיפס נראה שיש לתארך את הגת לתקופה הרומית המאוחרת ולראשית התקופה הביזנטית, ושהגת ומתקנים חצובים נוספים שלא תועדו שימשו את חורבת פצצה הסמוכה בתקופות אלה (איור 6).