בסקר רגלי הובחן פיתוח מודרני עד הסלע הטבעי. לא נמצאו שרידים ארכיאולוגיים, אולי בשל הפיתוח המודרני, ולא זוהו מתקנים או חציבות בסלע שנחשף.