האמה, כקילומטר אחד מדרום לפינה הדרומית-מזרחית של קיבוץ כברי, בציר מזרח–מערב, קרובה לראש המדרון הדרומי של הגבעה אל-דאהר (edh-Dhahr) שעליה בית הספר המקיף גליל מערבי וממערב לה מצבת הזיכרון לחללי שיירת יחיעם. האמה קיבלה את מימיה מנחל געתון הזורם מערבה, ממזרח לגבעה הוא פונה דרומה לאורך כחצי קילומטר ואז מקיף את הגבעה ופונה שוב מערבה. עד לקום מדינת ישראל נותבו מי הנחל או חלקם לתעלה שראשיתה ממזרח למקום שבו פונה הנחל דרומה ומשם המשיכה מערבה. התעלה, קנת ג'עתון (Qanat Jatun), מופיעה במפת המנדט הבריטי בקנ"מ 1:20000 וכן במפות טופוקדסטריות של האזור. במפת הסקר הבריטי (SWP) מופיעה בצבע כחול התעלה בלבד ובקטע זה נחל געתון מסומן כנחל אכזב. הסוקרים הבריטיים סקרו את האזור הזה בקיץ 1877 (C.R. Conder and H.H. Kitchener 1881, The Survey of Western Palestine 1877. Vol. I, Galilee. London. P. 28) ונראה שאז כל מי הנחל הוזרמו לתעלה ואמת נחל געתון קיבלה את מימיה מתעלה זו. לא הובחן הקטע הצפוני של האמה הנוכחית שכנראה מוביל מקנת ג'עתון, אך קרוב לראש המדרון המזרחי של הגבעה יש מדרגה מעשה אדם וסביר שבה עברה האמה לפני פנייתה מערבה.

 
אחרי הפנייה מערבה עוברת האמה במנהרה שלא נחפרה (11.3 מ' אורך, 2.4 מ' גובה היום) אך ייתכן שבעבר הייתה נמוכה יותר והתמוטטות גושי סלע מהתקרה יצרו את הגובה הנוכחי. הקטע הבא (כ-38 מ' אורך) הוא תעלה רחבה פתוחה שלא נבדקה (איור 2).
התעלה מוליכה למנהרה (45 מ' אורך) שניתן להבחין בה בארבעה פירים. לימים המעבר בין התעלה למנהרה נסתם בקיר אבני גוויל; גם מנהרה זו לא נחפרה. רוחב הפירים כרוחב המנהרה, אורכם והמרחק ביניהם אינם אחידים.
 
טבלה 1. קטעי המנהרה והפירים
קטע מנהרה
אורך, מ'
פיר
אורך/רוחב, מ'
מזרחה לפיר I
18.0
I
1.04/1.80
פיר I–פיר II
3.4
II
1.10/1.70
פיר II–פיר III
10.0
III
1.05/1.90
פיר III–פיר IV
3.5
IV
1.10/2.00
מערבה לפיר IV
3.3
 
 
 
הקטע הבא (כ-69 מ' אורך) הוא של שבעה קטעי תעלה, קטעי המנהרה מתקצרים לשישה גשרים (איור 5). ארבעת הגשרים המערביים (F–C) נחפרו, השניים המערביים
(F ,E) הושחתו.
 
קטע תעלה
אורך, מ'
גשר
אורך, מ'
לפני גשר A
5.00
A
1.70
גשר A–גשר B
4.60
B
2.30
גשר B–גשר C
15.60
C
2.20
גשר C–גשר D
3.20
D
2.15
גשר D–גשר E
10.10
E
0.90
גשר E–גשר F
11.45
F
1.20
גשר F עד בור
9.00
 
 
 
את התעלה חוצה קיר 0.7 מ' מזרחה לגשר C, דומה באופיו לקיר שממזרח למנהרה המזרחית (איור 6).
בין קטעים E ו-F שרדה האמה בשלמותה. המים זרמו בתעלה שנחצבה במקום שבו הגבעה בשיפוע דרומה (0.99 מ' רוחב, 1.83 מ' עומק בדרום ו-2.1 מ' בצפון). בתעלה אמה בנויה (0.38 מ' רוחב, 0.75 מ' עומק) ששרדו ממנה קטעי קיר (0.3 מ' רוחב) משני הצדדים (איור 7). האמה הייתה מטויחת בטיח שעלה על קירות הצד. על האמה הונחו אבני גוויל ארוכות ועל הרווחים שביניהן הונחו אבנים שטוחות קטנות. מעל כיסוי זה הונחה שכבת גיר כתוש שהייתה כנראה חלק מהאמה המקורית.
תשעה מטרים ממערב לגשר F נמצא בור עגול (2.72 מ' קוטר, 1.4 מ' עומק בצפון ו-1.15 מ' בדרום; איור 8). במרכז הבור שקע (2.05 מ' קוטר, 0.45 מ' עומק). זהו כנראה כבשן סיד שנחצב לאחר שהאמה יצאה משימוש.
בהמשך מערבה האמה אינה בתעלה חצובה. בקטע של כ-10 מ' דופנה הצפונית נשענת אל קיר חצוב ובהמשך היא בנויה בתעלה חפורה בקרקע. כ-55 מ' ממערב לבור האמה פונה לדרום-מערב וממשיכה בכיוון זה (כ-30 מ' אורך). מהקטע האחרון השרידים מעטים אך ברור מהם שהאמה הייתה תעלה מטויחת שנבנתה על קיר נמוך (כ-2 מ' רוחב; איור 9).
אורך האמה מהמקום שבו היא פונה מערבה כ-240 מ' והיא מסתיימת בראש המדרון הדרומי של הגבעה, משם אפשר להשקות את רוב שטח המדרון בתעלות עפר. נראה לפיכך שבניית האמה נועדה להסבת החקלאות בשטח זה מבעל לשלחין.
ממצאי החפירה אינם מאפשרים תיארוך מדויק של האמה. נמצאו חרסים אחדים, שברי גוף מהתקופה הממלוכית או העות'מאנית ונראה לפיכך שהאמה שימשה בתקופות אלה. קירות אבני הגוויל שנבנו לרוחב האמה וכבשן הסיד שהוקם לאחר שיצאה משימוש מעידים שבראשית המאה הכ' היא חדלה לשמש.
 
עניין רב יש ברבגוניות במבנה האמה: קטעי מנהרה עם פירים, תעלות עם גשרים ובנייה על גבי קיר.
האזור שבו נמצאת האמה הוא אחד מאזורי הארץ הבודדים שבהם שפע מקורות מים (איור 1): שני מעיינות גדולים מצפון: עין צוף ועין השירה, שניים נוספים ממערב: עין שפע ועין גיח וקבוצת מעיינות ממזרח, סמוך לחורבת געתון. המעיינות אפשרו השקיית רוב השדות באזור בתעלות פשוטות, עד להקמת המדינה, עת עברו לשיטות מודרניות. אולם המדרון שהושקה מאמת נחל געתון לא היה מושקה בראשית המאה הכ' וגם לא מושקה היום. נראה שהתקנת אמת נחל געתון הייתה שיא של מפעלי המים באזור – היא הרחיבה את השטח המושקה לאזור שלא הושקה לפני כן וגם לא לאחר מכן. קשה להסביר למה המפעל נעזב ולא המשיך לפעול עד לשנים האחרונות.