בסקר לא נמצאו פריטים או שרידים קדומים, מלבד נתזי צור ספורים ושברי כלי חרס בני זמננו.