שטח הסקר משתרע באזור טרשי על הגדה המזרחית של נחל בשור.
לא נמצאו שרידים קדומים באזור שנסקר.