1 (נ''צ 173223/581320). שרידי מבנה מלבני (10×15 מ'; איור 2), הכולל שני חדרים, שנבנה מאבני קירטון מסותתות למחצה. בצדו המזרחי של המבנה ניצב לוח אבן, ועליו כתובת בערבית, המלמדת שהמבנה שימש כביתו של השיח' סלימאן מחמאד אל-עגבי בשנים 1914–1930 וכן כבית משפט של משפחות בדואיות באזור מזמן הקמת מדינת ישראל ועד לפינוי של השבט בשנת 1951. נראה כי החדר הדרומי במבנה הוא תוספת מאוחרת לחדר הצפוני. אפשר שהחדר הצפוני שימש מתחילה כשומרה בשדות שמסביב.

2 (נ''צ 173929/581724). שרידי מבנה מלבני (5×15 מ'; איור 3), הכולל שלושה חדרים, שנבנה מאבני קירטון מסותתות למחצה (0.6 מ' רוחב הקירות). מסביב למבנה לוקטו שברי גוף של כלי חרס מטיפוס כלי עזה שחורים, המתארכים את המבנה לתקופה העות'מאנית ואולי אף לימי המנדט הבריטי ולראשית ימי מדינת ישראל. על סמך חרסים אחדים מן התקופה הביזנטית שהתגלו מסביב למבנה אפשר להניח אולי שהמבנה נבנה מעל שרידים מתקופה זו.
3 (נ''צ 173761/581323). שרידי מבנה מלבני (5×7 מ'; איור 4), שנבנה מאבני קירטון מסותתות למחצה. על סמך קרבתו למבנה באתר 2 אפשר אולי לתארכו לאותן תקופות.
4 (נ''צ 173893/581674). שרידי מבנה רבוע (5×5 מ'; איור 5), שנבנה מאבני קירטון מסותתות למחצה. הוא שוכן במעלה מדרון, מעל שדות, ולכן אפשר שהוא שימש כשומרה.
5 (נ''צ 173354/580224). בור מים חצוב בסלע קירטון, שלו פתח רבוע שנחצב צמוד למדרגת סלע (איור 6). מסביב לפתח נבנה קיר עגול להולכת מי נגר אל תוך הבור.
6 (נ''צ 173893/581674). בור מים חצוב בסלע קירטון, שלו פתח רבוע שנחצב צמוד למדרגת סלע (איור 7).
 
שטח הסקר הוא חלק מהעורף החקלאי של היישובים הגדולים ששכנו בסביבה.