בריבוע הדרומי נחשף קיר (W103; אורך 3 מ', רוחב 0.7 מ'; איור 1), שראשו ניכר על פני השטח טרם החפירה. הקיר נבנה בכיוון מזרח–מערב משתי שורות של אבני גוויל בינוניות וביניהן מילוי של אבנים בגדלים שונים; הוא השתמר לגובה שני נדבכים (כ-0.5 מ'). בחפירת הקיר, במפלס האדמה העליון (0.1 מ' עובי), התגלו שברי כלי חרס למן התקופה הביזנטית ועד לתקופה העות'מאנית. מתחת למפלס האדמה העליון התגלה מפלס חיים (0.4 מ' עובי), שניגש אל קיר 103. חלקו התחתון של מפלס חיים זה כולל שכבת אפר (3 ס"מ עובי), כנראה רצפה, ובחלקו העליון של מפלס החיים התגלו שברים של כלי חרס וכלי זכוכית מהתקופה העבאסית בלבד ומטבע שחוק. אל קיר 103 ניגשים מצפון שרידים דלים של קיר נוסף (W104), שנבנה כנראה בכיוון צפון–דרום. מן הקיר השתמר נדבך אחד של אבני גוויל מסודרות בקו ישר.
בריבוע הצפוני נחשף מפלס חיים (כ-0.4 מ' עובי) ומתחתיו קרקע טבעית. מפלס חיים זה כולל שברים של אבני בנייה מכורכר ושברי כלי חרס וכלי זכוכית מהתקופה העבאסית. חלקו התחתון של מפלס החיים כולל מפלס אפר אופקי (כ-3 ס"מ עובי), אולי רצפה, בדומה לריבוע הדרומי.