1 (נצ"מ 144969/581997). בתוך ערוץ הנחל תועדו שרידי בנייה מלבני בוץ וטבון מן התקופה הביזנטית. על פני השטח (50×50 מ') פזורים חרסים רבים.
2 (נצ"מ 145007/581966). בחתך המערבי של ערוץ הנחל תועדו שרידי כבשן, שנבנה מלבני בוץ צרופות (20×20 מ').
3 (נצ"מ 145075/582081). על פני השטח (20×20 מ') ניכרים שרידי בנייה מחלוקי נחל וחרסים פזורים מן התקופה הביזנטית.
4 (נצ"מ 145073/582288). שרידי מתקן או מבנה (20×20 מ'), שנבנה מחלוקי נחל קטנים שלוכדו בטיח אפור.
5 (נצ"מ 144396/582042). פזורת חרסים מהתקופה הביזנטית (10×10 מ').
6 (נצ"מ 144266/582070). פזורת חרסים מהתקופה הביזנטית (10×10 מ').