האתר תועד במאה הי"ט לסה"נ ככפר קטן ובו בתים בנויים מבוץ, בדומה לרוב הכפרים באזור. בימי השליט המצרי מוחמד עלי, במחצית הראשונה של המאה הי"ט לסה"נ, יושבו בכפר פלאחים חורניים ומצריים. בימי המנדט הבריטי ביקר במקום המפקח י' עורי, שתעד במקום כפר ובו שרידי באר ובריכת מים, יסודות מבנים קדומים שנחשפו בעבודות בכפר, פזורות חרסים, חלקם מתקופת הברזל, וכלי בזלת. כן הוא דיווח שבשטח האתר נערך עיבוד חקלאי (ארכיון המנדט הבריטי וארכיון רשות העתיקות). בשנת 2000 נחשפו בחלקו הצפוני של האתר שרידי קיר ורצפה מסוף התקופה הביזנטית ותחילת התקופה האסלאמית הקדומה (חדשות ארכיאולוגיות 115: 103). בשנת 2002 נחשפו באתר שרידי בית קברות מתקופת הברונזה התיכונה 2א (Yasur-Landau A. and Guzowska M. 2005. A Middle Bronze Age IIA Cemetery at Khirbet Muhayzin. Salvage Excavations Reports No. 2:38–58). בשנת 2005 נחשף באתר קבר מתקופת הברונזה המאוחרת 2 (חדשות ארכיאולוגיות 120), ובשנת 2006 נחשפו שני בורות אשפה ובהם חרסים מתקופות הברונזה התיכונה 2ב והברונזה המאוחרת 2 (חדשות ארכיאולוגיות 120).

 

ריבוע 1. נחפרה שכבה עליונה של אדמה קשה, ומתחתיה נחשף מפלס של אדמה קשה בגוון חום-אפור (כ-0.9 מ' עובי), כנראה מפלס חיים דל או מפלס של אדמת סחף. מתחת למפלס זה נחשפה שכבת אדמת חמרה (L122), ובה מפלס דק של חרסים ופריטי צור מעל אבני גוויל קטנות פזורות.
 
ריבוע 2. נחפרה שכבה עליונה של אדמה קשה (L102), ובה ממצא דל של חרסים ופריטי צור. מתחתיה נחשף מפלס של אדמת סחף שחורה ללא ממצא (L113), המלמד שבמקום עמדו מים במשך תקופה ממושכת, כנראה כתוצאה מהצפות של הנחל הסמוך.
 
ריבוע 3. נחשף מפלס חיים דל של אדמה קשה בגוון חום-אפור (L118), ובה מעט חרסים ופריטי צור. המפלס משתפל במדרון לכיוון דרום.
 
ריבוע 4.נחפר המשכו של מפלס 113 מריבוע 2. מתחת למפלס זה נחשף מפלס של אדמת חמרה וחול, ובו ממצא דל של חרסים, פריטי צור ושברי עצמות מתפוררות. מתחת למפלס זה נחשפה שכבה של אבני כורכר קטנות, כורכר כתוש מהודק וחומר לבנים אפור (L126), אולי שרידי דרך או קיר שנבנה למנוע הצפות של נחל תמנה.
 
ריבוע 5. נחשף מפלס חיים (L117), בדומה לריבוע 3, של אדמה קשה בגוון חום-אפור, ובה אבנים קטנות, פריטי צור, סיגים וחרסים. אל תוך מפלס זה חדר בור מאוחר (L129), ובו התגלה פך שעוטר בעיטור גיאומטרי, המתוארך לתקופות הממלוכית והעות'מאנית (איור 3: 14).
 
ריבוע 6. נחשף בור (L105; עומק 1.7 מ'), ובו אדמה בגוון אפור וחרסים מהתקופה העות'מאנית. הבור חותך בחלקו התחתון מפלס חיים דל (L124), הדומה לזה שנחשף בריבועים 3 ו-5, גבוה ממנו במדרון. בחלקו הדרומי של הריבוע נחשפו חלוקי נחל רבים, המלמדים שהיו במקום הצפות של נחל תמנה הסמוך.
 
ריבוע 7. נחשפה אדמת חרסית בגוון חום (L106), ובה פזורים חרסים, פריטי צור וסיגים.
 
ריבוע 8. נחפר מפלס חיים דל (L119), הדומה לזה שנחשף בריבועים 1, 3, 5 ו-6.
 
ריבוע 9. מתחת לשכבה עליונה דקה של אדמת חמרה נחשף כתם סגלגל של אדמה בגוון אפור בהיר (איור 4). בחפירת כתם האדמה נחשף בור סגלגל (L114; מידות 1.2×3.0 מ', כ-0.5 מ' עומק; איור 5), ובו התגלו שברים של שלושה כלי חרס, ובהם זוהו קערה וקנקן מתקופת הברונזה התיכונה 2א; שברי הקנקן רופאו (איור 3: 8; איור 6). שניים מהכלים התגלו בקצה הדרומי-מערבי של הבור וכלי נוסף התגלה בצד הצפוני-מזרחי של הבור. קיים דמיון רב בין בור זה לבין קברים שנחשפו באתר בעבר, ונראה כי בור זה הוא קבר השייך לבית הקברות מתקופת הברונזה התיכונה 2א שנחשף באתר (Yasur-Landau and Guzowska 2005).
 
ריבוע 10. נחפרה אדמת חמרה (L121), ובה שרידים של שתי לבנים בגוון חום כהה, שנסחפו לכאן כנראה.
 
ריבוע 11. נחשף בור סגלגל (L123; מידות 1.7×1.8 מ', 0.8 מ' עומק; איור 7), הדומה לבור 114. הוא היה מלא באדמה בגוון אפור בהיר. בתוך הבור התגלו שברים של לפחות שני כלים מתקופת הברונזה התיכונה, ובהם קנקן וקערה עמוקה, שלה עיטור זיזים סביב השפה (איור 3: 9; איור 8). נראה שגם בור זה שימש כקבר.
 
הממצא הקרמי בחפירה כולל שברי כלי חרס מתקופת הברונזה התיכונה 2א, ובהם קערות (איור 3: 1, 2; קערה 2 ממשיכה לתקופת הברונזה התיכונה 2ב), סירי בישול (איור 3: 3, 4; סיר 4 ממשיך לתקופת הברונזה התיכונה 2ב) וקנקנים (איור 3: 5–7), שברי כלי חרס מתקופת הברונזה התיכונה 2ב, ובהם סיר בישול (איור 3: 10) וקנקנים (איור 3: 11, 12) וכלי חרס מהתקופות הממלוכית והעות'מאנית, ובהם קנקן (איור 3: 13).
 
בחפירה התגלו 21 פריטי צור, ובהם 13 פריטי פסולת תעשייה, חמישה גרעינים ושלושה כלים, וכן שבר של כלי שחיקה מבזלת. הגרעינים כוללים שני גרעינים להם משטח נקישה אחד, גרעין אחד שלו שני משטחי נקישה, גרעין על נתז וגרעין לבלואה. כל הגרעינים שימשו להפקת נתזים. כן, התגלה להב שהוא תוצר של חידוש גרעין לבלואה. במכלול הכלים להב מגל מהתקופה הכלקוליתית, שלו גב שחתכו משולש והוא משונן בעדינות בקצה הפעיל (איור 9: 1); פריט קטום בקצה הדיסטלי והפרוקסימלי, שאחת מצלעותיו מעוצבת בשברור חצי זקוף (איור 9: 2), ויתכן שיש לתארכו לתקופות הברונזה התיכונה או המאוחרת; ומקרצף על פריט קטום.
על סמך פריטי הצור נראה שהאתר היה מיושב בתקופה הכלקוליתית ובתקופות הברונזה התיכונה והמאוחרת.מכלול הגרעינים, פסולת הגרעין ואולי גם המקרצף מלמדים שבאתר שכנו קבוצות ציידים ולקטים בתקופה הפליאוליתית התיכונה וייתכן שאף בתקופה הפליאוליתית הקדומה.