המערה (איור 1) כוללת חדר רבוע (3 x 3 מ' כ-1.5 מ' גובה מרבי) שתקרתו משופעת ממזרח למערב. הפתח נקבע, ככל הנראה בדופן הדרומית; על כך מעידה האדמה החומה שהצטברה בחלקו הדרומי של החדר. חלקה המערבי של המערה נמצא מלא בשפך של סלע מרוסק ואדמה שקרסו אל תוכה כאשר פגע הטרקטור בתקרתה, אך חלקה המזרחי נותר נקי כמעט משפכים או הצטברויות אדמה.

 

בדופן המזרחית של החדר נחצבו 4 כוכים (I-IV) שפתחיהם קשותים. לשלושה מהם (I-III) מידות סטנדרטיות (0.5 x 2.0 מ', 0.5 מ' גובה) ואילו הכוך הרביעי קצר יותר (1.1 מ' אורך). כוך חמישי (V; 0.18 מ' עומק), שאך הוחל בחציבתו, נמצא בדופן הצפונית של החדר, סמוך לפינה הצפונית-מזרחית. בשלושה כוכים נמצאו עצמות אדם, ונראה שהנפטרים הונחו בהם בקבורה ראשונית. בחלקם הפנימי של כוכים  II ו-III נתגלו שברי גולגלות ועצמות. בחלקו הפנימי של כוך I הובחנו שרידים מעטים של עצמות. לא נערכה בדיקה אנתרופולוגית. לא נמצא במערה ממצא חומרי אולם על פי סגנונה האדריכלי ניתן לתארכה לימי בית שני. עם סיום התיעוד נסתם פתח המערה שנפרץ, והמערה כוסתה.