1. נ''צ 188114/588638. גל אבנים מאבנים קטנות (6.0×1.5 מ') על המדרון הצפוני של הגבעה.

2. נ''צ 186078/588639. מבנה מלבני (5×2 מ') מאבני שדה גדולות ומאבנים מסותתות ובו מערה טבעית שהכניסה אליה מתוך המבנה.
3. נ''צ 186066/588636. מבנה מלבני (6×3 מ') מאבני שדה קטנות.
4. נ''צ 186077/588609. מבנה מלבני (8×6 מ') מאבנים גדולות.
5. נ''צ 186091/588588. מבנה ריבועי (6×6 מ') מאבני שדה.
6. נ''צ 186062/588542. מכלול מבנים (25×20 מ') הכולל חצר, מתקנים ולפחות ארבעה חדרים.
7. נ''צ 186055/588504. מבנה (10×15 מ'), צמוד למזרח המכלול שבאתר 6.
8. נ''צ 186133/588309. מדרגה חקלאית מאבני שדה קטנות.
9. נ''צ 186130/588326. מערה טבעית.
10. נ''צ 186156/588365. מערת מגורים ובה חלל אחד (8×5 מ'). הכניסה, מאבנים מסותתות, פונה למזרח.
11. נ''צ 186123/588377. מערת מגורים. הכניסה, מאבנים מסותתות, פונה למזרח.
12. נ''צ 186114/588394. מערת מגורים, שלה כניסה כפולה בנויה בשתי קשתות צמודות, ובקדמתה חצר (10×10 מ').
13. נ''צ 186053/588445. מערת מגורים שבחלקה הקדמי ערמת אבני שדה.
14. נ''צ 186031/588416. מבנה מלבני (2×5 מ') מאבני שדה קטנות.
15. נ''צ 186038/588416. מערת מגורים שתקרתה קרסה אל תוך החלל הפנימי.
16. נ''צ 186085/588350. מערת מגורים שחלק מתקרתה קרס אל תוך החלל הפנימי. בחלק התקרה ששרד נחצב פתח אוורור (0.6×0.6 מ'). 
17. נ''צ 186082/588344. מערת מגורים שפתח אוורור (0.6×0.6 מ') חצוב בתקרתה. פתח המערה נסתם בסחף.
18. נ''צ 186087/588325. מערת מגורים. מול הכניסה נבנתה חצר (5×10 מ').
19. נ''צ 186097/588276. מדרגה חקלאית מאבני שדה קטנות.
20. נ''צ 185738/588702. שלושה קירות של מבנהשנמצאו חשופים על שביל. שייכים כנראה למבנה גדול יותר שנמצא מתחת לפני השטח.
21. נ''צ 185660/588856. ספלול חצוב בסלע (0.2 מ' קוטר, 0.1 מ' עומק).
22. נ''צ 185694/588713. קיר גדול (5 מ' אורך) מאבנים במגוון גדלים שכיוונו מזרח–מערב.
23. נ''צ 185694/588713. קיר גדול (3 מ' אורך) מאבנים במגוון גדלים שכיוונו מזרח–מערב.
24. נ''צ 185693/588713. מבנה בן ארבעה קירות (4×5 מ'; 1 מ' עובי הקירות).
25. נ''צ 185674/588730. קיר שכיוונו מזרח–מערב, בנוי מחלוקי נחל קטנים.
26. נ''צ 185842/588695. קיר שכיוונו מזרח–מערב, בנוי מחלוקי נחל.
27. נ''צ 185863/588695. קיר בנוי מחלוקי נחל שרובו קבור באדמה, כנראה חלק ממבנה גדול יותר.
28. נ''צ 185871/588695. מבנה רבוע (3×3 מ') מאבני שדה.
29. נ''צ 185893/588697. קיר מחלוקי נחל שכיוונו מזרח–מערב.
30. נ''צ 185906/588700. קיר מחלוקי נחל שכיוונו מזרח–מערב.
31. נ''צ 185943/588713. קיר מחלוקי נחל שכיוונו מזרח–מערב.
32. נ''צ 185747/588634. קיר (5 מ' אורך) מאבני שדה קטנות שכיוונו צפון–דרום.
33. נ''צ 185802/588576. ספלול חצוב על מדרגת סלע (0.3 מ' קוטר, 0.2 מ' עומק).
34. נ''צ 185835/588524. גדרה (15 מ' אורך) מאבנים גדולות ניצבות ונעוצות באדמה.
35. נ''צ 185863/588508. מדרגה חקלאית (6 מ' אורך) מאבני שדה קטנות.
36. נ''צ 185873/588440. מדרגה חקלאית (5 מ' אורך) מאבני שדה קטנות.
37. נ''צ 185868/588450. גדרה (20 מ' אורך) משורת אבנים גדולות ניצבות ונעוצות באדמה.
38. נ''צ 185946/588384. מדרגה חקלאית (10 מ' אורך) מאבנים קטנות.
39. נ''צ 185947/588378. מערת טבעית.
40. נ''צ 185776/588591. ספלול (0.2 מ' קוטר, 0.15 מ' עומק) חצוב על מדרגת סלע.
41. נ''צ 185849/588389. גדרה (20 מ' אורך) מאבנים גדולות ניצבות ונעוצות באדמה.
42. נ''צ 185809/588414. מדרגה חקלאית (20 מ' אורך) מאבנים קטנות.
43. נ''צ 185826/588805. מבנה (6×2 מ') המחולק כנראה לשלושה חדרים. חרסים מתקופת הברזל ונתזי צור נמצאו סמוך לו.
44. נ''צ 185837/588806. קיר (2.0×0.5 מ') מאבנים לא מסותתות, שקשור כנראה למבנה שבאתר 43, כ-5 מ' צפונה.
45. נ''צ 185858/588780. מדרגה חקלאית (10 מ' אורך) מאבני שדה גדולות, מסודרות בשורה.
46. נ''צ 185612/588596. שומרה מלבנית (5×6 מ') מאבני שדה לא מסותתות, על המדרון הצפוני של הגבעה.
47. נ''צ 185713/588481. מערת מגורים. מול פתח הכניסה למערה קיר בנוי מאבני שדה.
48. נ''צ 186233/588450. שומרה (6×6 מ') מאבני שדה מלוכדות בבטון מתקופת המנדט.