זוהו ארבעה אתרים (1–5) המתוארים להלן מצפון לדרום.

1 (נ"צ 150163/582866). פיזור פריטי צור (15 מ' קוטר) שבו נתזים, גרעינים ולהבים המתוארכים לתקופה הכלקוליתית (לערך 5000 לפסה"נ).
2 (נ"צ 150109/582765). פיזור פריטי צור (10 מ' קוטר) שבו נתזים, להבים וכלי נתזים המתוארכים לתקופה הכלקוליתית.
3 (נ"צ 149519/582471). מבנה מלבני (8 מ' אורך, 5 מ' רוחב, עד 2 מ' גובה השתמרות) הבנוי מלבני בוץ מעורבות בקש. צדו המזרחי של המבנה הוצמד למדרון התלול של גבעה טבעית בולטת. פתחו היחיד במרכז הקיר המערבי. לא התגלו ממצאים מתארכים במבנה או בקרבתו.
4, 5 (נ"צ 149428/581991). אתר פרהיסטורי (200 מ' קוטר) שמרכזו על גבעה קטנה. באתר פיזור כלי צור, אבן וחרס המתוארכים לתקופה הכלקוליתית, וכן עצמות בעלי חיים.