תועדו חמישה אתרים:
1. נ''צ 193949/583416. בור מים (0.5×0.5 מ') חצוב בסלע, שפתחו נבנה כמשושה.
2. נ''צ 193883/583586. גת חצובה על מחשוף סלע, שלה משטח דריכה מרובע (1×1 מ', 0.1 מ' עומק) ובור איגום מרובע (0.4 ×0.4, 0.5 מ' עומק) מחוברים בתעלה.
3. נ''צ 193853/583322. מערה טבעית ללא סימני התיישבות.
4. נ''צ 193843/583168. מערה טבעית ללא סימני התיישבות.
5. נ''צ 193778/583128. בור מים חצוב בסלע שפתחו מרובע (0.4×0.4 מ'), בנוי מאבנים מסותתות לעומק שלושה נדבכים (0.5 מ'). במערב הבור בנויה סוללה לאיסוף מי נגר.