במרכז השטח המיועד לבנייה נפתח ריבוע (3×3 מ'; איורים 1, 2). כשני מטרים מתחת לפני השטח התגלו אבנים מספר, אולי שריד מקיר שכיוונו מזרח–מערב.

נמצאו שברי כלי חרס מהתקופה האסלאמית הקדומה (המאות הח'–הי"א לסה"נ) וזכוכית גולמית בצבע כחול העשויה להעיד על תעשיית זכוכית באזור.