נסקרו שלושה אתרים (איור 1):

אתר 1 (נ"צ 168759/638478). שרידי שני קירות מאבן חוף, ניצבים זה לזה (2–3 מ' אורך).
אתר 2 (נ"צ 168858/638460). פיזור כלי צור (כ-50 מ' קוטר) מהתקופה האפי-פליאוליתית, בהם כלים, גרעינים ופסולות ייצור, על מחשוף קרקע מסוג חמרה, המשתפל דרומה ומכוסה בצפונו בדיונה.
אתר 3 (נ"צ 168800/638600). פיזור כלי צור (כ-30 מ' קוטר) מהתקופה האפי-פליאוליתית, בהם כלים, גרעינים ופסולות ייצור, בשטח מישורי ועל מחשוף קרקע מסוג חמרה, שרובו מכוסה בדיונה.
 
ייתכן שאתרים נוספים מהתקופה עדיין מכוסים בדיונות.