1. על רכס גבוה נמצא מגדל שדה (3×4 מ') הבנוי מקירות אבן (W16–W13; רוחב 0.8 מ'; איורים 1, 2). הכניסה למבנה נבנתה משתי אבנים שהוצמדו לפן החיצוני של הקיר הצפוני (13); באבן המערבית נחצבה גומחה שנראה שימשה פותה. לקיר המזרחי של המגדל צמודה במה (2×4 מ') הבנויה מנדבך אחד של אבנים קטנות ובינוניות, כנראה רצפה.

2. כ-100 מ' מצפון למגדל נחפרה מדרגה חקלאית (W12; אורך 30 מ', רוחב 1.5 מ', גובה 1.4 מ'; איורים 3, 4). המדרגה, שהשתמרה לגובה חמישה נדבכים, נבנתה מאבני שדה גדולות לרוחב ערוץ ונמצאה מכוסה בחלקה באדמת סחף.
3. כ-100 מ' מצפון למדרגה החקלאית וכ-400 מ' ממגדל השדה נמצא קיר (W10; אורך 10 מ', רוחב 0.5 מ', עד 0.4 מ' גובה; איורים 5, 6) הבנוי מאבנים קטנות שהונחו על הסלע. איכות הבנייה הטובה של הקיר מצביעה על כך שאין זו מדרגה חקלאית.
 
לא התגלה ממצא כלי חרס, ולכן אי-אפשר לתארך את שלושת השרידים. עם זאת, מאופי הבנייה נראה שהשרידים הם חלק מהמערך החקלאי של אזור יתיר בתקופה הביזנטית.