ריבוע I. צמוד לדופן הצפונית של הריבוע ובמרכזה התגלה מתקן עגול מפויח (L403; קוטר 0.65 מ') במצב השתמרות גרוע שמהותו לא הובררה. במפלס החיים L402 נמצאו כלי חרס מתקופת הברונזה התיכונה 2א': קערות (איור 4:4, 5, 8), סיר בישול (איור 6:5), קנקנים (איור 11:5, 13) ופך (איור 19:5) מתקופת הברונזה התיכונה 2א', קערה מזווה מתקופת הברונזה המאוחרת (איור 3:2) וצור (להלן).

ריבוע J. בפינה הצפונית-מערבית של הריבוע התגלה מתקן (? L304), רובו מחוץ לתחום החפירה, במצב השתמרות גרוע, שמהותו לא הובררה. במפלסי החיים L303 ,L301 נמצאו קערה (איור 1:2) מתקופת הברונזה הקדומה; קערות (איור 1:4–3, 6, 7, 9, 11, 12), קערות מזוות (איור 13:4–19), קדרה (איור 2:5), סירי בישול (איור 7:5, 9), קנקנים (איור 10:5, 14, 15) ופך (איור 18:5) מתקופת הברונזה התיכונה 2א'; קערה (איור 4:2) וקדרה (איור 5:2) מתקופת הברזל 2; ספל (איור 6:2), קנקנים (איור 8:2–10), פך (איור 11:2) ונר (איור 1:3) מהתקופה הרומית הקדומה; סיר בישול (איור 2:3) וקנקן (איור 3:3) מהתקופה הביזנטית וצור (להלן).  
ריבוע K. צמוד לדופן הדרומית-מערבית התגלה טבון עגול (L104; קוטר 1.4 מ', גובה השתמרות הדופן 0.5 מ') שדופנותיו עשויות מחומר ורצפתו מחמרה חרסיתית. חצי מהטבון מחוץ לתחום החפירה. במפלסי החיים L103 ,L100 ו-L105 נמצאו קערה (איור 10:4), סירי בישול עשויים ביד (איור 3:5–5) ובאובניים (איור 8:5), קנקנים (איור 12:5, 16) מתקופת הברונזה התיכונה 2א'; קנקן (איור 7:2) ופקק (איור 4:3) מהתקופה הרומית הקדומה וצור (להלן).
ריבוע L. בפינה הצפונית-מערבית התגלה כבשן (איור 6) שממנו שרד תא הבערה
(L202; קוטר פנימי 0.6 מ', קוטר חיצוני 1.5 מ', כ-0.3 מ' גובה השתמרות הדופן). באזור המתקן נמצאו קערה (איור 2:2) מתקופת הברונזה הקדומה, סיר בישול (איור 1:5) וקנקן (איור 17:5) מתקופת הברונזה התיכונה 2א'. צמוד לכבשן וצפונית-מערבית לו, נמצאו מכתש מבזלת (איור 5:3) וצור (להלן).
 
כעשרה מטרים מהחפירה ערך י' לוטן ז"ל בשנת 1989 חפירת בדיקה להתקנת עמוד חשמל (ללא מס' הרשאה). נחפר בה ריבוע קטן אחד (1×1 מ'), לא נחשפו שרידי אדריכלות אך במפלס רצפה שנמצאה בעבר בפעילות פיקוח נמצאו באתרם שני קנקנים מתקופת הברונזה התיכונה 2א' (איור 1:7, 2).
 
כלי צור
פולינה ספיבק
מכלול הצור שתועד מהחפירה כולל ארבעים ושלושה פריטים מצור אפור אחיד באיכות טובה. מרבית הפריטים שבורים ומכוסים פטינה חומה. עם זאת כולם, למעט גרעין אחד, חדים וטריים. המכלול מתאפיין באחוז גבוה של נתזים (ר' טבלה 1) וגושים.
טבלה 1: מרכיבי המכלול
גושים
44%
גרעינים
2%
להבים
7%
להבונים
2%
נתזים
37%
נתזים ראשוניים
5%
כלים
3%
סה"כ
100%
 
לא ניתן לתארך את המכלול על סמך מאפייני הממצא.
 
בחפירה נחשף אתר תעשייתי קטן, מסוף תקופת הברונזה התיכונה 2א', שכלל טבון, כבשן לתעשיית כלי חרס ועוד שני מתקנים(?) שניכרים בהם סימני שרפה. האתר היה ככל הנראה חלק מהעורף התעשייתי/חקלאי של העיר אפק (בשרון), אשר שימשה אז מרכז עירוני של מישור החוף התיכון. רוב כלי החרס שנמצאו הם מתקופת הברונזה התיכונה 2א' ונוסף עליהם נמצאו מעט כלי חרס מתקופות קדומות (איור 2) ומאוחרות (איורים 2, 3).