1 (נ"צ 23455-65/73361-73; איורים 2–6). בפינה הצפונית-מזרחית של השטח נמצאה מחצבה (כ-3 דונם) התחומה בקירות מדרום וממערב (אתר 2) וגובלת בנחלים בצפון ובמזרח. במחצבה, שהשתמרה היטב, נראות לפחות ארבע מדרגות חציבה של אבני גיר.

2 (נ"צ 23456-62/73358-64). קירות התוחמים את המחצבה מדרום (איור 7) וממערב (איור 8). הקירות (כ-50 מ' אורך כ"א, כ-0.8 מ' רוחב) בנויים גוויל מאבני גיר, ומושתתים על סלע. חלק קטן מהמחצבה היה מחוץ לקיר התוחם הדרומי.
3 (נ"צ 234626/733699; איור 9). בחלק הצפוני של המחצבה ממוקמת מערה (כ-5×5 מ') שפתחה פונה לצפון. חלקה הקדמי של התקרה הרוס וסוגר על הפתח. על גג המערה נראים בברור שרידי המחצבה.
4 (נ"צ 234016/733241; לא מסומן במפה; איור 10). כעשרה מטרים מדרום-מזרח למערה 3 נמצאה מערה גדולה (12×15 מ') שפתחה פונה כנראה למזרח. תקרת המערה הרוסה חלקית, במיוחד במזרח, ובתוכה גושי סלע גדולים שנפלו מתקרתה. על גג המערה ומסביבה נראים בברור שרידי המחצבה. המערה מחולקת לשניים בקיר 5.
5 (נ"צ 234002-5/733004-290; לא מסומן במפה; איור 11). בחלקה הצפוני של מערה 4 נמצא קיר (כ-20 מ' אורך, 0.6–0.8 מ' רוחב) המחלק אותה כנראה לשני תאים. הקיר בנוי גוויל מאבני גיר ונמשך בציר מזרח–מערב.
6 (נ"צ 234630/733589; איור 12). בפינה הדרומית-מזרחית של המחצבה, כ-40 מ' מדרום-מזרח למערה 4, נמצאה מערה (6×7 מ') שפתחה כנראה פונה למזרח. תקרת המערה הרוסה בחלקה, במיוחד במזרח, וגושי סלע ענקיים מתקרתה נפולים בתוכה. על גג המערה ומצפון לה נראים בברור שרידי המחצבה.
7 (נ"צ 234411-46/733634-70; איור 13). ממערב למחצבה נמצאו שלוש טרסות חקלאיות מדורגות. כל טרסה תחומה בקיר שבנוי בניית גוויל מאבני גיר בציר צפון–דרום.
8 (נ"צ 233979/733387; איור 14). בחלק המערבי של תחום הסקר נמצאה מערה שפתחה (0.5×1.0 מ') פונה לדרום.
9 (נ"צ 234028/733212). בחלק הדרומי-מערבי של תחום הסקר נמצאה גת הכוללת משטח סלע ישר, כנראה משטח דריכה, שמדרום לו חצוב בור איגום (0.6×1.3 מ'). בצד הצפוני של הבור יש שתי חציבות, ככל הנראה תעלות שחיברו בין משטח הדריכה לבין בור האיגום (איורים 15, 16). מצפון-מערב לגת נמצא צוק סלע (כ-1.5 מ' גובה) שייתכן שחצובות בו מערות (איור 17).
10 (נ"צ 233966/733178; איור 18). בור מים חצוב שחלקו העליון בנוי מבטון בן זמננו.
11 (נ"צ 233823/733164; איור 19). בפינה הדרומית-מערבית של תחום הסקר נמצא משטח סלע מפולס (3×3 מ') שבו חצובים ארבעה ספלולים.