בשטח הסקר, כקילומטר אחד מדרום לגבעת אבני וכשני קילומטרים מצפון-מזרח לשדה אילן, נתגלו שרידים ארכיאולוגיים רבים ומגוונים: טרסות חקלאיות, ערמות סיתות, שקעי חציבה, מחשופי צור, מחצבת בזלת וייתכן שגם שרידי מבנים (איור 2).

מתחם חקלאי (נ"צ 24111-5/74138-9; איורים 3–5). המתחם נרחב וכולל טרסות חקלאיות רבות הנמשכות בכיוון מזרח–מערב ונחלקות לחלקות בקירות שכיוונם צפון–דרום. על חלק מהטרסות נמצאו פריטי צור רבים, כפי הנראה שרידי ערמות סיתות שנהרסו ושולבו בטרסות החקלאיות בזמן בנייתן.
ערמות סיתות (נ"צ 24130-79/74110-40; איורים 6–8). בקצה הצפוני-מזרחי של השטח השתמר אזור שבו ערמות אחדות המעידות על סיתות צור. על ערמות הסיתות נתגלו שברי צור, פריטים מותזים וגרעינים. רוב הגרעינים חסרי צורה מוגדרת או בעלי שטח נקישה אחד, ואי-אפשר לשייכם לתקופה מסוימת. במקצת הערמות נמצאו גרעיני לבלואה ונתזי לבלואה המאפיינים את התקופה הפליאוליתית התיכונה (250,000–40,000 אלף שנה לפני זמננו). על הערמות נמצאו גם שבר כלי חרס, אולי מן התקופה הכלקוליתית, וכן מגרד מניפה (?), המעידים על ניצול אפשרי של בולבוסי הצור גם בתקופות מאוחרות.
שקעי חציבה (נ"צ 24123-40/74000-139; איור 9). נמצאו מעל 40 שקעים (2–10 מ' קוטר). סביר להניח שהשקעים מעידים על כריית צור, אולם ייתכן שחלקם עמדות שנחפרו בזמן מלחמת השחרור.
מחשופי צור (נ"צ 24130-45/74136-80; איורים 10, 11). לאורך שברים גיאולוגים נמצאו מחשופי גיר שבחלקם עדיין נשארו בולבוסי צור ובחלק האחר אפשר להבחין בשקעים ובספלולים המעידים על הוצאת בולבוסי הצור.
שרידי מבנים (נ"צ 24085-135/74123-35; איורים 12, 13). בחלק המערבי של האתר נמצאו בתוך גלי אבנים שרידי מבנים (?).
מחצבת בזלת (נ"צ 24113-8/74130-2; איור 14). בצפון-מערב נמצא מחשוף בזלת שבו עדויות לחציבה. נמצאה פסולת תעשייה שבה שברים ונתזים מבזלת. בבדיקה ראשונית לא נמצאו כלים.
 
בקרבת שקעי החציבה ומחשופי הצור נמצא ריכוז גבוה של פריטי צור (מעל 50 פריטים למ"ר).