השטח חולק לשני שטחים (B ,A) שביניהם וואדי רחב היורד אל הערוץ המרכזי של נחל ענבה. שטח A מאופיין בכיפה מרכזית גבוהה ותלולה (A) שממערב לה שלוש כיפות נמוכות (A3–A1). בשטח B פזורות כיפות נמוכות אחדות (B6–B1).

בגבולות השטח, בעיקר במזרח ובדרום, ניכרות הפרעות מאוחרות בדמות ערמות עפר וסלעים, של עבודות בנות זמננו לפריצת כבישים. בקצה הצפוני-מזרחי של השטח, סמוך לפארק ענבה, ניכרות נטיעות של קרן קיימת לישראל.
 
זוהו 119 אתרים שיתוארו להלן ממזרח למערב (איורים 1–3).
גתות (2, 20, 23). גת 2 רדודה ולה משטח דריכה לא רגולרי (1.0×1.2 מ' לערך; איור 4) ותעלה המובילה אל בור איגום סתום בצמחייה. גת 20 רדודה ולה משטח דריכה נטוי וסגלגל (0.8×1.1 מ') ותעלה המובילה לבור איגום סתום בצמחייה. גת 23, החצובה על ראש כיפה A, כוללת משטח דריכה מרובע (3.5×4.0 מ') ובור איגום (1.2×2.0 מ') סתום בצמחייה.
מתקנים (12, 29, 59). במתקן 12 ספלול ומשטח חצוב המכוסה בחלקו בסחף (איור 5). אתר 29 הוא מתקן חצוב קטן שלו משטח דריכה (0.4×0.6 מ') ותעלה המובילה מהמשטח אל בור איגום קטן. מתקן 59 הוא משטח סלע שעליו ספלולים ואגנים(?).
ערמות אבנים (15, 26–28, 34, 35, 38, 40, 74, 75, 95, 98, 111, 115). ערמות סיקול, או ערמות של חומר גלם לכבשני הסיד (3.5–8.0 מ' קוטר).
מחצבה (86). אזור כרייה של קירטון, שכנראה יועד לשרפה בכבשני הסיד.
חציבות (21, 58). באתר 21 נמצאה שורת גומות החצובות במדרגת סלע. באתר 58 נמצא שקע במרכז כיפה שטוחה.
כבשני סיד (53, 57, 70, 82, 97, 113).
חללים תת-קרקעיים (4–6, 8, 24, 64, 69, 96). ברוב החללים צומחות תאנים, וייתכן לפיכך ששימשו בורות מים.
מערות (3, 11, 18, 22, 106). המערות חסומות בצמחייה. מערה 3 נסגרה באבני גוויל גדולות שחלקן במפולת. בפתח מערה 11 יש ערמה גדולה.
שרידי מבנים (36, 47, 48, 85, 92–94, 99, 109). באתר 36 הריסות מבנה הבנוי על מדרגת סלע. באתר 47 נמצאו שרידי מבנה (2×2 מ'). באתר 48 נמצאו שרידי מבנה סגלגל (2×3 מ'). באתר 85 נמצא מבנה סגלגל (1.5×2.0 מ') הבנוי אבני גוויל קטנות המונחות ללא חומר מליטה. באתר 92 נמצאה מדרגת סלע שעליה שרידי בנייה ללא חומר מליטה: קיר שכיוונו מזרח–מערב ושרידי מבנה סגלגל. באתר 93 נמצאו שרידי מבנה רבוע (7×7 מ') שממנו שרדו רק הקירות המזרחי והדרומי. באתר 94 נמצאו שרידי מבנה עגול בנוי אבני גוויל (כ-5 מ' קוטר). באתר 99 נמצאו שרידי מבנה שממנו שרדו ארבעה קירות היוצרים את צורת האות 'ש'. באתר 109 נמצא מתחם דמוי מלבן הבנוי שורת אבנים ולוחות ללא חומרי מליטה.
קירות (25, 41, 66, 67, 72, 73, 76, 78, 79, 81, 83, 88–91, 101, 102, 104, 105, 107, 110, 112, 116, 118). הקירות בנויים מאבני גוויל.
קירות טרסה (7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 30–33, 37, 39, 42, 44, 46, 51, 52, 54, 56, 60, 65, 68, 71, 117).
קירות גדרה (43, 45, 62).
שומרות (49, 50, 55, 61, 77, 87, 114). מידות השומרות מגוונות (2×2–3×4 מ').
דרכים (80, 84, 108). דרך 80 (כ-5 מ' רוחב) נמשכת בכיוון מזרח–מערב. דרך 84 נמשכת בכיוון צפון–דרום ולידה מבנה סגלגל (85). דרך 108 נמשכת בכיוון מזרח–מערב והקיר הצפוני שלה רחב מאוד (כ-1.4 מ' רוחב).
שונות. באתר 1 פזורים סרקופגים שהוסבו אולי לשקתות (איור 6).
 
נוסף על לאתרים אלה, נתחמו שטחים אחדים:
שטח 1. במורדות הצפוניים-מזרחיים של כיפה A, סמוך לחפירה שערך א' און (הרשאות מס' A-3599 ,A-3535), נמצא מכלול של קירות, חללים תת-קרקעיים ומתקנים.
שטח 63. במדרון הדרומי-מזרחי של כיפה B2 נמצא מתחם קירות.
שטח 119. שלוחה היורדת מכיפה B5 אל ערוץ נחל ענבה ומאופיינת בקירות טרסה.
שטח 200. המדרונות הצפוניים המתונים היורדים מכיפה A מתאפיינים בקירות טרסה רבים, שמהם נמדדו קירות מייצגים אחדים.
 
השרידים שנסקרו מעידים שהשטח כולו היה בשימוש בתקופות קדומות, לחקלאות (קירות טרסה ומערכות חקלאיות) ולתעשייה (כבשני סיד ואתרים לחציבת חומר גלם לכבשנים). לממצא ברובו אופי חקלאי-תעשייתי ובו מדרגות עיבוד, כבשני סיד, בורות מים, ערמות סיקול, שומרות, דרכים, מערות ומתקנים חצובים. בכל המורדות והערוצים זוהו קירות טרסה בצפיפות רבה. בולט במיוחד המדרון הצפוני של כיפה A (שטח 200), שכוסה כולו בקירות טרסה.
דומה שבתקופות מאוחרות שימש האזור שלאורך נחל ענבה לחציבת אבני גיר לצורך תעשיית הסיד. בשטח נמצאו כבשני סיד רבים, אתרים שבהם נחצב הגיר לשרפה, ואבני גיר שרוכזו בערמות רבות.
ממערב לשטח שנסקר, לאורך נחל ענבה, ניצבים כיום על תִלם שרשרת כבשנים עות'מאניים מאוחרים. אין להתעלם מהקשר שלהם לשטח שנסקר ובייחוד למדרונות הגיר היורדים בתלילות לעבר הערוץ המרכזי של הנחל. בכל צפון שטח הסקר, נסקרו מחצבות גיר ששימש חומר גלם לכבשני סיד וערמות של חומר גלם חצוב.
כיפות קטנות אחדות בשטח B שטוחות ומוקפות בקירות ואפשר שיימצאו בהן שרידים להתיישבות הקבורים מתחת לאדמה.