שטח A. נחפרו שלושה ריבועים (F3–D3; איור 3). נחשף חלק ממבנה מלבני (2×3 מ'), ובו שלושה קירות (W4 ,W3 ,W1; רוחב 0.6 מ'; איורים 4, 5), שנבנו מלבני בוץ, אבני כורכר וחלוקי נחל והשתמרו לגובה כ-0.21 מ'. רצפת המבנה נעשתה מחומר לבנים. על הרצפה (L114 ,L113) התגלו שברי כלי חרס מהתקופה הביזנטית, ובהם קערות רבות (איור 6: 1–6), סיר בישול (איור 6: 7), אמפורה (איור 6: 8), קנקני עזה (איור 6: 9–14), קנקני שק (איור 6: 15–17) ופך (איור 6: 18). אל קיר 1 ניגשת ממזרח רצפה (L116) עשויה גם היא מחומר לבנים. על הרצפה לצד הקיר התגלו שלוש אבני כורכר שטוחות, גדולות, ולידן טבון (L123; איור 7). מצפון לטבון התגלה חלק עליון של קנקן שקוע ברצפה, כנראה מתקן כלשהו. נראה שהשטח שממזרח למבנה היה חלק מחצר פתוחה. על רצפה 116 התגלו חרסים מהתקופה הביזנטית, הדומים לאלו שנחשפו בתוך המבנה. מתחת לרצפה 116 נחשפו שרידי קיר נוסף (W8), שנבנה מחלוקי נחל. קיר 8 שייך לשלב הקדום לרצפה 116 ולטבון. בחפירת הקיר (L125) התגלו חרסים מעטים המתוארכים לתקופה הביזנטית.

בריבוע F3 נחשף יסוד של קיר (W2), שנבנה מאבני כורכר. הקיר נפגע בחלקו הצפוני מתעלה שחפר במקום טרקטור. קיר זה שייך כנראה למבנה נוסף, שלא נחפר.
 
שטח C. נחפרו שני ריבועים (N3 ,M3; איור 8). נחשף קטע קיר (W31), שנבנה באבנים מהוקצעות חלקית. ממזרח לקיר נחשף משטח, שנבנה מחלוקי נחל (L316). על המשטח התגלה מתקן עגול מטויח (L313; איור 9); חלקו הדרומי של המתקן נמצא מחוץ לשטח החפירה. בחלק הדרומי של משטח 316 נחשף בור אשפה מאוחר (L318), שחתך את המשטח ואת קיר 31. הבור היה מלא באדמה רכה; כן התגלו בו חרסים מעטים מהתקופה הביזנטית. מעל ריצוף משטח 316 התגלו חרסים מהתקופה הביזנטית, ובהם קערה (איור 10: 1), קדרות (איור 10: 2, 3), סיר בישול (איור 10: 4), קנקני עזה (איור 10: 5–7), קנקן שק (איור 10: 8) ופך (איור 10: 9).
 
שטח החפירה משתרע באזור חקלאי פעיל, והשרידים במקום נפגעו מאוד במהלך הפעילות החקלאית.
בשטחים A ו-C, המרוחקים כ-200 זה מזה, התגלו שרידי בנייה מהתקופה הביזנטית. בשטח A התגלו שני שלבי בנייה. בשל המרחק הרב בין השטחים ברור כי השרידים שהתגלו בהם שייכים לשתי יחידות שונות, שהתקיימו כנראה במאות הו'–הז' לסה"נ. לא ברור האם זמנם של השרידים בשני השטחים חופף. שטח החפירה הוא חלק מהאתר בן התקופה הביזנטית ששרידים ממנו התגלו בעבר מדרום לתל גמה.