שכבה II. בחלקו הדרומי של הריבוע נחשפו שלושה קירות איתנים שנבנו באבני גזית גדולות והשתמרו לגובה מרבי של ארבעה נדבכים (W113 ,W105 ,W104; איורים 3, 4). קיר 104 ניגש לקיר 105, והם יוצרים פינה של מבנה. למבנה זה קשורה רצפת פסיפס לבן תעשייתי (L110 ,L107), שקטעים ממנה נחשפו בשני מקומות בריבוע. רצפת הפסיפס מונחת על תשתית של אבני גוויל קטנות וחומר מליטה מטיט אפור. מתחת לרצפה בפינה הדרומית-מזרחית של הריבוע נחשף קטע מתעלת ניקוז (L112; איור 5), שנבנתה בכיוון מזרח–מערב מאבני גוויל קטנות וחומר מליטה מטיט אפור וטויחה מפנים בטיח לבן. התעלה קורתה באבני גוויל בינוניות. היא מוליכה לכיוון בור המים המאוחר

(L114; להלן). ממזרח לקיר 113 נחשף בור סינון (L109; מידות 0.6×0.7 מ', 0.8 מ' עומק), שדופן באבני גוויל בינוניות וקטנות וחומר מליטה מטיט אפור. בדופן הדרומית של הבור נחשפו שני צינורות חרס (איור 6), שאחד מוליך לכיוון בור המים המאוחר 114. נראה שטרם בניית בור המים המאוחר היה במקום בור איגום גדול, אליו הוליך צינור החרס מבור הסינון ותעלה 112. נראה ששרידי המבנה ובור הסינון, ואולי אף בור האיגום שלא השתמר, היו חלק ממתקן תעשייתי גדול שהיה קשור במים. קירות המבנה נמשכים אל מעבר לגבולות ריבוע החפירה מכל הצדדים. הממצא הקרמי משכבה זו כולל קערות (איור 7: 1–3), קדרת בישול (איור 7: 4), סיר בישול (איור 7: 5), אמפורה (איור 7: 6), קנקני עזה (איור 7: 7, 8) וקנקן שק (איור 7: 9), המתוארכים לתקופה הביזנטית.

 

שכבה I. בדרומו של הריבוע נחשף בור מים (L114; איור 8). בור המים דופן מפנים באבני גוויל בינוניות וחומר מליטה מטיט אפור. כן, הוא טויח מפנים בטיח הידראולי לבן. בפתח הבור התגלתה אבן גדולה רבועה (0.75×0.75 מ', 0.6 מ' גובה), שחלקה התחתון נחצב במעוגל. נראה שתעלה 112 הייתה קשורה אל בור המים והמשיכה לשמש גם בתקופה האסלאמית הקדומה. בחלקו הצפוני של הריבוע נחשף קטע של תעלה (L102; איור 9), שהשתמרותה גרועה. היא נבנתה בכיוון צפון–דרום באבני גוויל בינוניות וקטנות, והייתה קשורה כנראה לבור המים. הממצא הקרמי בשכבה זו כלל קנקן (איור 7: 10) המתוארך לתקופה האסלאמית הקדומה.