טרם החפירה הובחן על פני השטח ריכוז אבני גיר מהוקצעות חלקית. בחפירה נחשף מבנה מלבני (4.5 ×7.5 מ'; איורים 3, 4), שקירותיו (W4–W1; רוחב 0.6–1.0 מ') נבנו על סלע גיר מאבני גיר מהוקצעות חלקית והשתמרו לגובה של כ-0.3 מ'. בתוך המבנה התגלו מפולות של אבני גיר שהתמוטטו מן הקירות. בחלקם הפנימי של קירות 2–4 נבנתה שורת אבנים, ששימשה כנראה כספסל. רצפת המבנה לא השתמרה. בחפירת המבנה התגלו אבן שחיקה (איור 5: 10), מעט שברי כלי חרס מתקופת הברזל 2א', ובהם קערות (איור 5: 1–4), סיר בישול (איור 5: 5), פך בישול (איור 5: 6), פך (איור 5: 7), קנקן (איור 5: 8) ופערור (איור 5: 9), וכן כלי צור (להלן).

אל הקיר המערבי של המבנה הוצמד קיר תמך של מדרגת עיבוד (W6), שנבנה באבני שדה. מצפון-מערב למבנה נחפר חלקית קיר מדרגה נוסף (W20; איורים 6, 7), שנבנה מאבני שדה והשתמר לגובה נדבך אחד. קירות מדרגה נוספים התגלו ממערב ומצפון-מערב למבנה. מדרגות עיבוד אלה יוצרות מערכת חקלאית (איור 8).
 
ממצא כלי הצור
אמיל אלג'ם
 
מכלול הצור מן האתר כולל 54 פריטים, ובהם 16 נתזים, גרעין אחד, 17 כלים, שבעה פריטים ראשוניים ו-13 גושים. הם עשויים ממגוון חומרי גלם, שמקורם בסביבה הקרובה לאתר. הנתזים סותתו מחומרי גלם מגוונים, ללא אחידות בעובי, ברוחב או באורך. לכל הנתזים גבשושית נקישה בולטת, המלמדת כנראה שבמהלך הכנתם השתמש הסתת במקבת קשה. גרעין הצור הוא גרעין להפקת נתזים, שנעשה על בולבוס של צור, המכוסה בקליפת אבן גיר, ולו משטח נקישה אחד. הכלים כוללים חמישה מגרדי קצה שנעשו על נתזים, מהם שלושה על פריטים ראשונים (איור 9: 1, 4) ושניים על נתזים רגילים (איור 9: 2, 3); השִברור נמצא על הצד הדורסלי של המגרדים ולא בכל ההקף של הכלים. עוד בכלים חמישה מקרצפים שנעשו על להבים עבים שעל אחד מהם פטינה כפולה; השִברור של ארבעה מהמקרצפים נמצא בצד הדורסלי של הכלים. כן כוללים הכלים שני נתזים משובררים, שלוש שקערוריות (איור 9: 6), משונן אחד ונקר אחד (איור 9: 5). באתר התגלה גם שבר של אבן שכב מצור.
חומרי הגלם של פריטי הצור באתר מגוונים, ובהם בולבוסי צור מערוצי נחלים, צור לוחי שנחצב בשכבות צור שהתגלו בתוך מחשופי סלע גיר בקרבת האתר וצור ברקציוזי שנמצא בתוך סלעי קונגלומרט על גדות של ערוצי נחלים. בנוסף התגלתה פסולת תעשייה מצור שקוף, שמקורו באתר גדול מהתקופה הנטופית המרוחק כ-100 מ' מצפון לאתר. נראה שהכלים במכלול נעשו ממקורות צור זמינים, והם שימשו לעבודות ופעולות מיידיות ולא לעבודה אינטנסיבית. מכלול הצור מן האתר אינו אופייני לתקופה מסוימת.