1. נ"צ 200345/406721. שרידי קירות של מבנה בן זמננו.
2. נ"צ 200407/406706. שרידים של שני מבנים עגולים (כ-2 מ' קוטרם), שנבנו באבני גוויל.
3. נ"צ 200401/406707. שרידי מבנה עגול (כ-3 מ' קוטר), שנבנה באבני גוויל.
4. נ"צ 199811/404943. גל אבנים (1.5 מ' קוטר; איור 2).
5. נ"צ 198078/405397. שרידי מבנה עגול (כ-1.5 מ' קוטר; איורים 3, 4), שנבנה באבני גוויל.
6. נ"צ 198009/405363. שרידי מבנה עגול (כ-2 מ' קוטר; איור 5), שנבנה מאבני גוויל.
7. נ"צ 197996/405363. שרידי מבנה עגול (כ-2 מ' קוטר; איור 6), שנבנה באבני גוויל.