נפתחו ארבעה חצאי ריבועים בשורה בין פסי הרכבת לקיר אקוסטי. התגלה קיר (יותר מ-19 מ' אורך), החוצה את הריבועים במקביל לפסי הרכבת ונמשך בשני קצותיו מחוץ לשטח החפירה. הפן הצפוני של הקיר, הפונה לכיוון פסי הרכבת, בנוי אבנים גדולות מוחלקות, ללא טיח ועם חומר מליטה אפור. הפן הדרומי מטויח בשתי שכבות טיח. השכבה התחתונה (2 מ"מ עובי) לבנה והעליונה (5 מ"מ עובי) עשויה טיח לבן שנצבע בוורדרד. בעומק של 0.8 מ' התגלו שלושה צינורות ברזל החוצים את הקיר ומשולבים בו. הם טויחו סביב בשתי שכבות טיח כמו הקיר ונראה לפיכך כי הקיר והצינורות בני תקופה אחת. נתגלו מעט שברי כלי חרס, רובם סביב יסודות הקיר והם אינם אינדיקטיביים. שברי כלי חרס אחרים משכבות המילוי שמן היסודות עד לפני השטח מתוארכים למן התקופה העבאסית ועד ימינו. על סמך הממצא הקרמי והעובדה כי הקיר מקביל לפסי הרכבת ולקיר האקוסטי, נראה כי יש לתארך את בניית הקיר לתקופת המנדט הבריטי. מסקנה זו הביאה לסגירת החפירה.