1. נ"צ 148702/590147. פזורת חרסים, המתוארכים לתקופה הביזנטית, בשטח של כ-50×70 מ'. חרסים רבים נראים כפסולת מבית היוצר.

2. נ"צ 148820/590364. מבנה הרוס מימי המנדט הבריטי (17×20 מ'; איור 2).
3. נ"צ 149021/590325. מבנה הרוס מימי המנדט הבריטי (18×30 מ'; איור 3).
4. נ"צ 149100/590221. מבנה הרוס מימי המנדט הבריטי (17.5×24.0 מ').
5. נ"צ 148825/590460. מבנה הרוס מימי המנדט הבריטי (12×15 מ').
6. נ"צ 148863/590598. מבנה הרוס מימי המנדט הבריטי (14.5×30.0 מ').
7. נ"צ 148635/590310. מבנה הרוס מימי המנדט הבריטי (20×24 מ').
8. נ"צ 149258/591098. מבנה הרוס מימי המנדט הבריטי (30×31 מ'; איור 4), התחום בסוללת עפר בצדדים הדרומי, הצפוני והמזרחי.
9. נ"צ 149209/591023. מבנה הרוס מימי המנדט הבריטי (26×45 מ'; איור 5), התחום בסוללת עפר בצדדים הדרומי, הצפוני והמזרחי.
10. נ"צ 149116/590950. מבנה הרוס מימי המנדט הבריטי (26×65 מ'; איור 6), התחום בסוללת עפר בצדדים הדרומי, הצפוני והמזרחי.
11. נ"צ 149039/590889. מבנה הרוס מימי המנדט הבריטי (25×73 מ'; איור 7), התחום בסוללת עפר בצדדים הדרומי, הצפוני והמזרחי.
12. נ"צ 149235/590653. מבנה הרוס מימי המנדט הבריטי (22×25 מ').
13. נ"צ 149593/591343. מבנה הרוס מימי המנדט הבריטי (38×65 מ').
14. נ"צ 149384/591116. פריטי צור פזורים.
15. נ"צ 149789/590794. בית קברות מוסלמי (28×39 מ'; איור 8).
16. נ"צ 149795/590787. קבר שנבנה מבטון (1×2 מ'; איור 9).
17. נ"צ 149717/590749. פזורת חרסים, המתוארכים לתקופה הביזנטית, בשטח של כ-36×65 מ'.
18. נ"צ 149266/590893. שרידי קיר, שנבנה מלבני בוץ (1 מ' אורך).
19. נ"צ 149113/590653. גל אבנים (1.5 מ' קוטר; איור 10).
20. נ"צ 149144/590633. גל אבנים (1.5 מ' קוטר).
21. נ"צ 149050/590548. גל אבנים (1.5 מ' קוטר).
22. נ"צ 149038/590551. גל אבנים (1.5 מ' קוטר).
23. נ"צ 150179/591473. מבנה הרוס מימי המנדט הבריטי (32.5×34.0 מ').
24. נ"צ 150059/591195. מבנה הרוס מימי המנדט הבריטי (12.5×16.0 מ').
25. נ"צ 150233/590990. מבנה הרוס מימי המנדט הבריטי (14×22 מ').
26. נ"צ 150212/590904. מבנה הרוס מימי המנדט הבריטי (12×17 מ').
27. נ"צ 150127/590669. מבנה הרוס מימי המנדט הבריטי (14×20 מ').
28. נ"צ 150036/590736. בור מים שנבנה באבני גוויל וטויח (איור 11).
29. נ"צ 150376/590803. מבנה הרוס מימי המנדט הבריטי (15×19 מ').
30. נ"צ 150564/590922. מבנה הרוס מימי המנדט הבריטי (16.0×17.5 מ'; איור 12).
31. נ"צ 150053/590286. חרסים, המתוארכים לתקופה הביזנטית, סיגים ולבני בוץ צרופות, הפזורים בשטח של כ-80×90 מ'. נראה שאלה הם שרידים של כבשן יוצר לקרמיקה.