1. נ"צ 181466/502579. שרידי מבנה מלבני (4×22 מ'; איור 2) על מצוק מכתש רמון. הקיר המזרחי של המבנה לא השתמר. בחלקו הצפוני של המבנה יש רוגם (איור 3).
2. נ"צ 181735/503469. מכלאה סגלגלה (15×21 מ'; איור 4), שנבנתה באבני גוויל.
3. נ"צ 181630/503486. שני קברים בני זמננו (כ-1×2 מ'), המרוחקים כמטר אחד זה מזה. בראש הקבר הצפוני מהשניים יש שתי מצבות אבן הפונות למזרח (איור 5).
4. נ"צ 181162/502896. שרידי מבנה מלבני (4–5×18 מ') בראש גבעה על המצוק. המבנה מתרחב כלפי מערב. בחלקו המערבי של המבנה יש רוגם (איור 6).

שני המבנים שתועדו בסקר נבנו על מצוק גבוה, סמוך לדרך עתיקה, כפי שהיה אופייני באזור המדברי בתקופת הברונזה הקדומה. ברחבי הנגב מוכרות דרכים קדומות ולצדן מבנים מלבניים דומים.