1. נ"צ 216458/488039. גל אבנים (כ-1 מ' קוטר).
2. נ"צ 216330/487409. גל אבנים (כ-1 מ' קוטר).
3. נ"צ 216199/487315. אתר חניה (כ-3 דונם; איור 2), ובו כמה מצבורי אבנים שהשתמרותם גרועה.
4. נ"צ 215129/485072. אתר חניה מהתקופה האסלאמית הקדומה (כ-4 דונם; איור 3), ובו כמה מבנים מעוגלים (כ-5 מ' קוטרם; איור 4) שנבנו בגדה הדרומית של ערוץ נחל.
5. נ"צ 214372/483186. גל אבנים (כ-1 מ' קוטר).