חלקה 2 (איור 2). תועדו 30 קירות של מדרגות עיבוד (32–61; 0.7 מ' רוחב; איור 3), שנבנו מאבני גוויל לגובה של נדבך אבנים אחד עד שניים. 16 מקירות המדרגה נבנו בערוץ נחל צין שכיוונו צפון-מזרח–דרום-מערב ו-14 הקירות האחרים נבנו בכיוון נגדי ביובל היורד אל נחל צין מצפון-מערב.

 
חלקה 5 (איור 4). תועדו 19 קירות של מדרגות עיבוד (121–139; 0.7 מ' רוחב; איור 5), שנבנו מאבני גוויל לגובה של נדבך אחד עד שניים. חמישה מקירות המדרגה נבנו בציר מזרח–מערב בערוץ נחל צין, ואילו יתר הקירות נבנו בכיוון צפון–דרום ביובלים היורדים לנחל צין.
 
חלקה 6 (איור 4). תועדו 14 קירות של מדרגות עיבוד (103–116; 0.7 מ' רוחב), שנבנו בערוצו של נחל צין מאבני גוויל לגובה נדבך אחד עד שניים. עוד תועדה תעלת מים (102; 243 מ' אורך, 0.5 מ' גובה; איור 6), שנבנתה מאבני גוויל; היא מנקזת מים לכיוון ערוצו של נחל צין.
 
חלקה 7 (איור 4). תועדו תשעה קירות של מדרגות עיבוד (92, 94–101; 0.7 מ' רוחב), שנבנו בכיוון צפון–דרום מאבני גוויל לגובה של נדבך אחד עד שניים. כל קירות המדרגה נבנו ביובל המתחבר לנחל צין. כן תועד אתר חנייה (93; 41×75 מ'; איור 7), ובו כמה מבנים מעוגלים וחצרות שנבנו מאבני גוויל; האתר מתוארך לתקופת הברונזה התיכונה.
 
חלקה 8 (איור 8). תועדו 16 קירות של מדרגות עיבוד (147–162; 0.7 מ' רוחב), שנבנו בערוצו של נחל צין מאבני גוויל לגובה נדבך אחד עד שניים.
 
חלקה 10 (איור 9). תועדו שבעה קירות של מדרגות עיבוד (175–181; 0.7 מ' רוחב), שנבנו בערוץ נחל צין מאבני גוויל לגובה נדבך אחד עד שניים.
 
חלקה 11 (איור 9). תועדו 10 קירות של מדרגות עיבוד (182–191; 0.7 מ' רוחב), שנבנו בערוץ נחל צין מאבני גוויל לגובה נדבך אחד עד שניים.
 
חלקה א1 (איור 8). תועדו חמישה קירות של מדרגות עיבוד (164–168; 0.7 מ' רוחב), שנבנו מאבני גוויל לגובה נדבך אחד עד שניים. בצפון-מזרח החלקה תועדו שתי תעלות מים (173 — 100 מ' אורך; 174 — 56 מ' אורך; איורים 10, 11), שנבנו באבני גוויל לגובה של 0.4 מ'. כן תועדו שלושה אתרי חנייה (169–171). באתר 169 (23×28 מ'; איור 12) תועדו מבנה מעוגל וחצר, שנבנו מאבני גוויל; האתר מתוארך לתקופת הברונזה התיכונה. באתר 170 (26×40 מ'; איור 13) תועדו כמה מבנים מעוגלים וחצרות, שנבנו באבני גוויל; האתר מתוארך לתקופת הברונזה התיכונה. באתר 171 (7×11 מ') שהשתמרותו גרועה תועדה בנייה דלה באבני גוויל.
 
חלקה ב1 (איור 9). תועדו שני קירות של מדרגות עיבוד (192, 193; 0.7 מ' רוחב), שנבנו באבני גוויל לגובה נדבך אחד עד שניים.
 
חלקה ב6 (איור 4). תועדו חמישה קירות של מדרגות עיבוד (70–74; 0.7 מ' רוחב), שנבנו באבני גוויל לגובה נדבך אחד עד שניים.
 
חלקה ב12 (איור 4). תועדו שמונה קירות של מדרגות עיבוד (77, 79–85; 0.7 מ' רוחב), שנבנו באבני גוויל לגובה נדבך אחד עד שניים. מחוץ לשטח החלקה תועד קיר נוסף של מדרגת עיבוד (75), שנבנה באבני גוויל (0.7 מ' רוחב) לגובה נדבך אחד. כן תועדו שרידי קבר (76; 1×2 מ'), שנבנה מאבני גוויל, וכן מתקן עגול (78; 2 מ' קוטר), שנבנה באבני גוויל.
 
חלקה ב13 (איור 2). תועדו שישה קירות של מדרגות עיבוד (140–145; 0.7 מ' רוחב), שנבנו באבני גוויל לגובה נדבך אחד עד שניים.
 
בשטח שבין החלקות שנסקרו תועדו שלושה מבנים מעוגלים (86, 87, 89; 5–6 מ' קוטר), שנבנו באבני גוויל, וכן שלוש גרנות (88 — 24 מ' קוטר; 90 — 17 מ' קוטר; 91 — 12 מ' קוטר; איורים 14, 15), שנבנו באבני גוויל.
 
הסקר נערך באזור ששימש לחקלאות מתקופת הברונזה התיכונה ועד לתקופה האסלאמית הקדומה. השימוש במדרגות עיבוד ובתעלות להטיית מים אופייני לחקלאות חורף. כמות המשקעים השנתית באזור זה נמוכה, ולכן השתמשו בתעלות ובמדרגות עיבוד לניצול מרבי של מי הגשמים לשימוש חקלאי. בקרבת מדרגות העיבוד לא תועדו שרידי יישובי קבע וגם לא בורות מים.