נפתחו שני ריבועי חפירה ונתגלו קיר ואמת מים (איורים 1, 2). הקיר (2.4 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב, 0.6 מ' גובה; W1) נבנה מאבני כורכר מסותתות. דופנו הדרומית טויחה בטיח לבן

(2 ס"מ עובי) שהשתמר במקומות אחדים. ייעודו של הקיר לא ברור. אל הקיר ניגשת מצפון רצפה (לוקוס 2) עשויה לוחות כורכר לא רגולריים. מצפון לקיר ובמקביל לו נתגלתה אמת מים (לוקוס 3; 2 מ' אורך, 1.1 מ' רוחב, כ-1.2 מ' גובה השתמרות) בנויה אבני כורכר קטנות, מטויחת ומקורה בלוחות כורכר. היא נבנתה בתוך תעלה (1.2 מ' רוחב) שנחפרה לתוך החמרה. חתך האמה טרפזי ועומקה 0.7 מ'. כיוון זרימת המים הוא ממערב למזרח. מדרום לאמת המים נתגלתה רצפה (לוקוס 7; 0.75 × 2.00 מ') עשויה לוחות כורכר לא רגולריים שניגשה אל ראש האמה.

 

שברי כלי החרס שנמצאו בהצטברויות העפר שבין קיר 1 לאמת המים תוארכו לתקופה הביזנטית. על הרצפות נתגלה ממצא קרמי מן התקופה הביזנטית הכולל מכסה של סיר בישול (איור 3: 1) ו'קנקני עזה' (איור 3: 4-2). בקרבת שטח החפירה נמצאה פסולת של בתי יוצר שייצרו 'קנקני עזה'.