1. נ"צ 181834/504232. שרידי מבנה מעוגל (2 מ' קוטר; איור 2); בשטחו פזורים נתזי צור.
2. נ"צ 181841/504229. שרידי מבנה מעוגל (2 מ' קוטר); בשטחו פזורים נתזי צור.
3. נ"צ 181840/504242. שרידי מבנה מעוגל (2 מ' קוטר); בשטחו פזורים כלי צור.
4. נ"צ 181996/503994. מצבת אבן (איור 3).
5. נ"צ 181649/504478. שרידי מבנה מעוגל (8.5×13.0 מ'; איור 4).
6. נ"צ 181649/504478. שרידי מבנה מעוגל (12.5×17.0 מ'; איור 5).
7. נ"צ 181636/504477. שרידי מבנה מעוגל (5 מ' קוטר; איור 6).
8. נ"צ 181687/504588. תעלת מים שהוליכה מראש גבעה והתחברה אל תעלה אחרת (להלן, אתר 9). מן התעלה השתמר טור אבנים אחד (425 מ' אורך; איור 7).
9. נ"צ 181250/504739. תעלת מים (121 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב; איור 8) אליה התחברה התעלה מאתר 8. מהתעלה השתמרו שני טורי אבנים ששימשו כדופנות התעלה. תעלה זו, הרחבה מן התעלה באתר 8, הוליכה מים לצפון לכיוון כביש 40 ולאתר המוכרז 'מצפה רמון צפון'. התעלות מלמדות שנעשה שימוש במי גשמים לחקלאות חורף.
10. נ"צ 181360/504392. גל אבנים (1 מ' קוטר; איור 9).
11. נ"צ 181461/504439. גל אבנים (1 מ' קוטר).