כדי להבין טוב יותר את גודלו, אופיו וממדיו של האתר הגדול התמקדה החפירה בהרחבת גבולות החפירה הגדולה שלא נחפרו וכן בהסרת רצפות ומחיצות מהחפירה הקודמת. נפתחו ארבעה ריבועים וחמישה חתכים מצפון, ממזרח ומדרום לשטח החפירה הקודמת. מצפון וממזרח נמצא הסלע הטבעי הישר תחת רובד האדמה העליון. לא נתגלו שרידים אדריכליים אבל נמצאה כמות רבה של חרסים, בעיקר שברי גוף מתקופת הב"ק 1ב'.

 
החפירה הופסקה בעקבות מחאות נמשכות של האוכלוסייה המקומית. ממדיו המצומצמים של שטח החפירה לא סיפקו מסקנות ברורות לגבי האתר הגדול.