מראשי קירות המבנה שנחשפו מצטיירת תוכנית מלבנית (13×15 מ'). הקירות השתמרו לרוב לגובה של נדבך אחד. במבנה פרוזדור כניסה (112L), חצר מלבנית פתוחה (L113) ושלושה חדרים מלבניים (L109 ,L108 ,L106).

 
פרוזדור כניסה 112 וחצר 113. הכניסה הראשית (3 מ' רוחב), בפינה הצפונית-מערבית של המבנה, בין קירות 6 ו-7, הובילה לפרוזדור מרובע (3×3 מ'; איור 4). שתי אבנים נמוכות בקיר (W7), סמוך לחיבור שלו עם קיר (W4), מציינות את הכניסה לחצר 113 במזרח. בחזית הצפונית של המבנה חצר מלבנית (3.5×8.0 מ').
חדר 109. החדר מלבני (3×9 מ') ובחלקו הדרומי נחשף חלקית ריצוף אבן. הקיר הדרומי (W14) וחלק גדול מהקיר המערבי (W3) לא השתמרו. במרכז החדר נחשפה אבן גדולה ושטוחה, שקועה ברצפת העפר המהודק, ששימשה בסיס לעמוד.
חדר 106. המחצית הדרומית של חדר 106 (3.5×9.0 מ') לא השתמרה אך אפשר לשחזר את ממדיו המקוריים על פי התוכנית הסימטרית המשוערת של המבנה. הקירות המערבי (W5) והדרומי (W14) יצרו כנראה את הפינה הדרומית-מערבית (איור 5). לאורך החדר סדק טבעי בסלע ולרוחבו קיר מחיצה פנימי (W8). מצפון לקיר 8 נחשף ריצוף אבן בנוי מאבני גוויל בינוניות שצדו המערבי ניגש לקיר (W13).
חדר 108. פתח (1 מ' רוחב) בקיר 2 אפשר גישה מחדר 109 לחדר 108. הקיר בכניסה לחדר (W9) נבנה משורה אחת של אבני גוויל בינוניות בציר מזרח–מערב וחילק את החדר הארוך לשני מרחבים (איור 6). בצפון החדר נחשפה שכבת ריצוף מאבני גוויל בינוניות (L103; מידות 2.5×3.0 מ'). מדרום לקיר 9 נתגלו שרידים חלקיים של ספסל נמוך שנבנה לאורך קיר 1.
 
בחפירה נחשפה תוכנית מלאה של מבנה רב חדרים. השתמרות המבנה ורצפתו העשויה עפר מהודק בינונית בשל כיסוי הקרקע הרדוד, פעילות חקלאית מודרנית ותהליכי בליה טבעיים. ממצא כלי החרס דל אך מקורו בלוקוסים חתומים תחת רצפות ולפיכך מתוארכת בניית המבנה לתקופת הברונזה הביניימית.
תוכנית המבנה, סגנונו ואופן בנייתו דומים מאוד למבנים אחרים מתקופת הברונזה הביניימית באזור.