ריבוע A1. נחשפו שלושה קטעי קירות (W1–3; איור 3), שנבנו בציר צפון-מערב–דרום-מזרח. קיר 1 (3.4 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב) נבנה על קרקע חולית באבנים מהוקצעות חלקית, גדולות ובינוניות, והשתמר לגובה מרבי של חמישה נדבכים (0.7 מ'). קיר 2 (1.6 מ' אורך השתמרות) נבנה באבני גוויל והשתמר לגובה נדבך אחד. קיר 3 (0.76 מ' אורך השתמרות) נבנה באבני גוויל בינוניות וקטנות והשתמר לגובה מרבי של חמישה נדבכים (0.6 מ'). צמוד לקיר 3 התגלה רובד אבנים ששימש תשתית לכביש בן זמננו שעבר במקום. בחפירת הריבוע התגלה ממצא חרסים דל מהמאות הי"ח–הי"ט לסה"נ המתארכים את הקירות, ובהם קערות (איור 4: 1–3), מחבת בישול (איור 4: 4), קנקן (איור 4: 5), ושברי רעפים (איור 4: 6, 7). בתעלת היסוד של קיר 3 התגלו חרסים שחוקים מאוד, כנראה קדומים לאלה שהתגלו בריבוע.

 

ריבוע A2. התגלו אבני גוויל פזורות ללא סדר בפינה הצפונית-מערבית של הריבוע. נראה שהאבנים התפזרו בעת הנחת תשתיות בימינו.