שלב III. התגלה קטע קיר (W16; רוחב 0.3 מ', גובה השתמרות 0.35 מ'; איור 5), שנבנה על אדמת לס משתי שורות של אבני שדה. אל צדו הצפוני של הקיר ניגשת רצפה של אדמה מהודקת (L114; עובי 0.1 מ'), ועליה התגלו שברי כלי חרס מהמאה הח' לפסה"נ וסימני אפר. הקיר והרצפה כוסו במילוי מכוון של שכבות לס ושכבות אפר לסירוגין (L111; עובי 0.93 מ'). במילוי התגלו שברי טבון וכלי חרס מאותה תקופה. מילוי זה נועד כנראה לפלס את השטח לקראת הבנייה בשלב II.

 

שלב II. על מילוי של אדמת לס מעורבת באפר התגלו שני קירות (W15 ,W14; רוחב 0.5 מ', גובה השתמרות 0.2–0.4 מ'), שנבנו משורה אחת או שתיים של אבני שדה. מצפון לקיר 14 התגלתה רצפה של אדמה מהודקת (L109; עובי 0.12 מ'). ברצפה צמוד לקיר נחשף בור רדוד (0.2 מ' עומק) ובו התגלו שברי סיר בישול מהמאה הח' לפסה"נ. אל קיר 15 מצפון ומדרום ניגשות רצפות של אדמה מהודקת (L112 —  עובי 0.1 מ'; L113 —  עובי 8 ס"מ). על רצפה 113 נחשף מתקן עגול שנבנה מאבנים, ששימש אולי כמשטח עבודה (איור 6). ליד המתקן התגלו שברים של קערה ממורקת, קנקן וסיר בישול מהמאה הח' לפסה"נ, וכן מקבת מאבן צור (איור 7: 20).

 

שלב I. מעל השרידים משכבה II נחשף חלק ממבנה, ובו שלושה קירות (W13–W11) התוחמים שני חדרים. קיר 12 המזרחי (0.5 מ' רוחב, 0.25–0.35 מ' גובה השתמרות) נבנה ברובו מלבני בוץ וחומר לבנים מהודק, פרט לחלקו הצפוני שבבנייתו שולבו אבני שדה. קירות 11 ו-13 (W11 — רוחב 0.4 מ', גובה השתמרות 0.3–0.4 מ'; W13 — רוחב 0.3 מ', גובה השתמרות 0.15–0.25 מ') נבנו משורה אחת של אבני שדה. בחדר הדרומי נחשפה רצפה של אדמה מהודקת (L103; עובי 8 ס"מ; איור 8), ועליה התגלה מוקד אפר. ממערב לחדר זה התגלו שרידי חומר לבנים, שדומה בהרכבו לחומר שהתגלה בקיר 12; ייתכן כי מדובר בקיר המערבי של החדר שלא השתמר. החדר הצפוני וכן השטח שממזרח למבנה התגלו מכוסים עד לגובה ראשי הקירות במפלסי אפר (L105 — עובי 0.55 מ'; L106 — עובי 0.39 מ'), ולכן נראה כי בשלב האחרון של קיום המבנה חלקים אלה יצאו מכלל שימוש.

 

שברי כלי החרס שהתגלו בשלושת השלבים מתוארכים למאה הח' לפסה"נ, ובהם קערות פתוחות ושטוחות (איור 7: 1), קערות מעוגלות (איור 7: 2–4), קערות מזוות (איור 7: 5–7), קערות להן שפה מעובה ומקופלת החוצה (איור 7: 8–11), סירי בישול ללא צוואר להם גוף כדורי ורכס בולט סביב השפה (איור 7: 12, 14), סיר בישול שלו צוואר גבוה ומחורץ (איור 7: 13), קנקנים להם צוואר גבוה מעט נוטה פנימה (איור 7: 15, 16), קנקנים להם צוואר זקוף (איור 7: 17), פערור שלו שפה מעובה (איור 7: 18) ופכית שלה צוואר הנפתח החוצה ושפה מעובה (איור 7: 19). כלי חרס דומים נפוצים ברחבי ממלכת יהודה במהלך המאה הח' לפסה"נ. בתל באר שבע הסמוך לחפירה התגלו כלים דומים בשכבה II המתוארכת לאותה התקופה.

 

מהחפירה עולה כי באתר שכנו מבנים בתקופת הברזל 2ב מחוץ לחומת תל באר שבע. הבנייה בשלושת השלבים היא בנייה באיכות נמוכה, וייתכן על כן שהיו אלה מבנים עונתיים. הקרקע הזמינה המתאימה לגידול תבואות ומי התהום הגבוהים לאורך אפיק הנחל משכו מתיישבים שעסקו בחקלאות עונתית או ברעיית צאן. 

 


 

Aharoni Y. 1973. Beer-Sheba I. Excavation at Tel Beer-Sheba 1969–1971 Seasons. Tel Aviv.
Herzog Z. 1984. Beer-Sheba II. The Early Iron Age Settlements. Tel Aviv.