בסקר תועדו 18 אתרים (1–18; איור 1), ובהם שרידי קירות, לרבות קירות שדה, ערמות של אבנים מסוקלות, שרידי מבנים ומפולות אבנים.

 

1. שרידי קיר שדה (כ-1.5 מ' אורך השתמרות), שנבנה בציר מזרח–מערב באבני גוויל בינוניות. לצד הקיר — אבני מפולת.

2. שרידי קיר שמהלכו עגול (כ-3 מ' אורך), שנבנה מאבני גוויל גדולות.

3. ערמה של אבנים מסוקלות (1.5 מ' קוטר).

4. שרידי קיר (כ-1.5 מ' אורך) וממזרח לו ערמה של אבנים מסוקלות, אולי שרידי בנייה.

5. שרידי מבנה שנבנה בציר צפון–דרום באבני גוויל בינוניות וקטנות והשתמר לגובה מרבי של שלושה נדבכים. בקרבת מקום מפולת אבנים גדולה (איור 2).

6. ערמה של אבנים מסוקלות (כ-2.5 מ' קוטר), התחומה באבני גוויל. ממערב לערמת האבנים תועד קיר (3 מ' אורך).

7. ערמה של אבנים מסוקלות (1 מ' קוטר).

8. שרידי קיר (כ-2 מ' אורך השתמרות), שנבנה בציר מזרח–מערב באבני גוויל גדולות.

9. מפולת אבנים גדולה (כ-5 מ' קוטר), אולי שרידי מבנה (איור 3).

10. מפולת אבנים גדולה (כ-3 מ' קוטר), אולי שרידי מבנה (איור 4).

11. קיר (כ-6 מ' אורך השתמרות), שנבנה בציר מזרח–מערב באבני גוויל.

12. מפולת אבנים (2 מ' קוטר), אולי שרידי מבנה.
13. מפולת אבנים ושרידי בנייה.

14. שרידי קיר (כ-1.5 מ' אורך השתמרות), שנבנה באבני גוויל.

15. קיר (4 מ' אורך, 1 מ' גובה השתמרות), שנבנה בכיוון מזרח–מערב באבני גוויל.

16. שרידי מבנה מעוגל (שומרה? כ-2 מ' קוטר) ומסביבו אבני מפולת.

17. שרידי מבנה מעוגל (שומרה? כ-2.5 מ' קוטר) ומסביבו אבני מפולת.

18. שרידי קיר (כ-2 מ' אורך), שנבנה באבני גוויל.
 

בסקר תועדו בעיקר שרידים של פעילות חקלאית. אמנם קשה לתארך אותם, אך הדימיון לשרידים דומים שהתגלו בסביבה בעבר מלמד כנראה כי שרידים אלה הם חלק מהעורף החקלאי של האתר אל-אחוואט בתקופה הרומית.