שטח A

ריבוע A1 (איורים 3, 4). נחשפו קטעים של שני קירות (W116 ,W114), שתחמו כנראה חדר או חצר ממערב ומדרום. הקירות נבנו באבני גיר ונארי גדולות ובינוניות, ועל מיעוטן סימני סיתות חלקי. הם השתמרו לגובה נדבך אחד. בקיר 114 התגלו שברים של סף באתרו. סמוך לקיר 114 ממזרח וממערב התגלו משטחי אבן — מפולת של הנדבכים העליונים של הקיר או חלק מריצוף גס שהשתמר במקוטע; שרידים דומים התגלו בפינה הצפונית-מזרחית של הריבוע. בשטח שבין שני הקירות וכן מדרום לקיר 116 נחשפו רצפות של עפר מהודק (L117 ,L111), המכוסות בחלקן בשכבת אפר. על רצפה 117 התגלו קערה שלמה ושברי קנקנים (איור 5). הממצא הקרמי בחפירה מתוארך ברובו למאה הז' לסה"נ. אי אפשר לקבוע אם המבנה ננטש או נהרס באירוע יחיד.
מתחת לשרידי המבנה, בשכבת התשתית שלו, נחשף ריכוז קטן של עצמות אדם, כנראה שרידי קבורה שהופרעה. 
 
ריבוע A2 (איורים 6, 7). נחשפו שרידי קיר צפוני של מבנה נרחב שבנייתו איתנה (W105; אורך חשיפה 5.3 מ'). מן הקיר השתמרו נדבך תחתון שנבנה באבני גוויל בינוניות ומעליו נדבך נוסף שנבנה באבנים בינוניות שסותתו חלקית. בדרומו של הריבוע נחשף בדל קיר (W106), הניצב לקיר 105; הוא נבנה באבנים קטנות שחוזקו בטין ונראה שהוא קיר פנימי במבנה. מדרום לקיר 105 נחשפה רצפת עפר מהודק (L103), שעליה התגלו פזורים בצפיפות שברי קנקנים מהמאה הז' לסה"נ (איור 8), בדומה לריבוע A1. גובה רצפה 103 דומה לגובה חלקו התחתון של הנדבך העליון בקיר 105. במרחק של כ-0.5 מ' מצפון לקיר 105 נחשפו שרידי קיר נוסף (W118), שנבנה במקביל לקיר 105 באבני גוויל בינוניות; קיר זה נמוך כדי 0.12 מ' מגובה הנדבך התחתון של קיר 105. בנייתו של קיר 118 דומה לבניית החלק התחתון של קיר 105. הממצא הקרמי בשכבת הקיר ומתחתיו זהה לזה שהתגלה על רצפה 103. נראה כי בוני קיר 105 הכירו את קיר 118 אך שני הקירות לא היו בשימוש באותו מבנה וכנראה גם לא באותו פרק זמן. ייתכן שקיר 118 היה חלק ממבנה משלב קודם באותה תקופה, שאבניו פורקו ברובן לשימוש חוזר לבניית המבנה הסמוך.
 
ריבוע A3 (איורים 9, 10). התגלה חלק ממבנה, ובו חדרים אחדים; הוא נבנה באבני שדה שהונחו בצפיפות ולוכדו בטין והשתמר לגובה נדבך אחד. הקיר המרכזי במבנה (W107; כ-5 מ' אורך חשיפה) נבנה בכיוון צפון–דרום. אל חלקו הצפוני של קיר 107 ניגש קיר נוסף (W115; כ-2.5 מ' אורך חשיפה) וביחד הם יוצרים פינה של המבנה. בקיר 115 שולב סף גדול מאבן גיר שנסדק קשות. אל מרכזו של קיר 107 ניגש ממזרח קיר נוסף (W122; אורך חשיפה 1.8 מ'). ממערב לקיר 107 התגלו שרידים דלים של קו בנייה, אולי המשכו של קיר 122 למערב. מצפון לקיר 115 התגלה מקבץ אבנים גדול, אולי שרידי ריצוף או חלק ממפולת הקיר. על סמך תוכנית המבנה נראה כי ממזרח לקיר 107 היו שני חדרים ואילו בשטח שממערב לקיר 107 הייתה חצר פתוחה (L103). בניגוד לממצא הקרמי הרב שהתגלה בריבועים A1 ו-A2 בחפירת ריבוע זה התגלו מעט חרסים והם תוארכו למאה הז' לסה"נ.
 
בריבוע A4, במרחק של כ-8 מ' מדרום לקיר 105 שבריבוע A2 נחשף קטע קצר של קיר (W110) שנבנה בכיוון צפון–דרום; בנייתו דומה לזו של קיר 105. על סמך כיוון הקיר ובנייתו נראה כי זהו הקיר המערבי של המבנה האיתן שהתגלה בריבוע A2, וכי בהמשכו הוא ניגש אל קיר 105.
 
ריבוע A5. בעומק של 0.7 מ' מתחת לפני השטח התגלתה קבורת אדם שהשתמרותה גרועה (איור 11). נראה שהנקבר הונח בשוחה שנחפרה באדמה. לצד העצמות התגלה כלי חרס שבור המתוארך לתקופת הברונזה התיכונה 2. העצמות והכלי הושארו בשטח וכוסו באדמה.
 
שטח B
בשלושת הריבועים בשטח התגלו בעומק של עד 0.6 מ' מתחת לפני הקרקע חרסים משלהי התקופה הביזנטית, רובם ככולם של קנקנים. בריבוע B3 נחשף בעומק של 1.5 מ' מתחת לפני הקרקע קבר של גבר שהונח בתנוחה מכווצת חלקית, ראשו בצד צפון ורגליו בדרום. נראה שהקבורה נערכה בשוחה חפורה. לצד השלד, בקרבת אחת מידיו, התגלה פגיון ברונזה שהשתמר היטב (איור 12). מהפגיון השתמרו הלהב בשלמותו (0.19 מ' אורך; איור 13: 1), לרבות ברגי החיבור לקת, והתפוח שהיה משולב כנראה בקצה הקת (איור 13: 2). הקת שהייתה עשויה כנראה מעץ לא השתמרה.
 
הממצא הקרמי מהחפירה מגוון למדי ומתוארך לתקופות הברונזה התיכונה 2, הרומית, הביזנטית, האסלאמית הקדומה, הממלוכית והעות'מאנית. מתקופת הברונזה התיכונה 2 התגלו בעיקר שברים של כלי יומיום, ובהם קערות (איור 14: 1–3), קדרות (איור 14: 4), סירי בישול (איור 14: 5, 6) וקנקנים (איור 14: 7). כן התגלה מתקופה זו שבר של משקולת מחרס (איור 14: 8). מן התקופות הרומית והביזנטית התגלה ממצא מועט, הכולל קערה מהתקופה הרומית המאוחרת (איור 14: 9), מורטריה מצפון סוריה מן המאות הד' או הה' לסה"נ (איור 14: 10), קנקן שק מן המאה הה' לסה"נ (איור 14: 11) ואמפורה מיובאת מן התקופה הביזנטית (איור 14: 12). עיקר הממצא הקרמי בחפירה מתוארך לתקופת המעבר הביזנטית–האומיית (סוף המאה הו' והמאה הז' לסה"נ), והוא כולל קערות פשוטות מקומיות (איור 14: 13), מגוון קערות מחופות מיובאות (איור 14: 14–17), המלמדות כי ביישוב התגוררה גם אוכלוסייה אמידה, קערות מעוטרות בסרוק גלי (איור 14: 18), סירי בישול (איור 14: 19), קנקנים (איור 14: 20–23), מכסים של קנקנים (איור 14: 24) ופכים (איור 14: 25). מהתקופות המאוחרות התגלה ממצא מועט, הכולל קנקנים מן התקופה הממלוכית (איור 14: 26) וקנקנים מהתקופה העות'מאנית (איור 14: 27).
בחפירה התגלו תשע עצמות בעלי חיים. שתיים מהעצמות שייכות לעז/כבש, ומקורן במכלול הקבורה מתקופת הברונזה התיכונה 2. שבע העצמות האחרות הן עצמות בקר, ומקורן בהצטברות מעל רצפה 103 המתוארכת למאה הז' לסה"נ. על כל העצמות זוהו סימנים הנוצרים בקרקע כתוצאה ממגע עם שורשים המפרישים חומצות או עם פטריות ובקטריות הניזונות מהעצמות. סימנים אלו בולטים במיוחד על עצמות הבקר מן המאה הז' לסה"נ — חריצים דקים ועמוקים שחתכם דמוי U — והם נוצרו כתוצאה מקרבת השכבה לפני השטח. ראויות לציון חמש עצמות מהמכלול שעליהן סימני חיתוך. סימנים האופייניים לשלבי ביתור החיה התגלו על עצם זרוע של העז/כבש ועל עצם כף רגל קדמית של בקר, שם היה הסימן עמוק במיוחד. סימני חיתוך האופייניים לשלבי הורדת הבשר זוהו על שלוש עצמות של בקר — שתי עצמות החישור ועצם כף הרגל הקדמית. מיני בעלי החיים המיוצגים במכלול העצמות באתר מתאימים למינים ממכלולי עצמות בעלי החיים המוכרים משתי התקופות הנידונות.
 
בחפירה באתר התגלו שני שלבי פעילות, בתקופות שונות זו מזו. בתקופת הברונזה התיכונה 2 שימש האתר, או חלק ממנו, לקבורה. יש לציין כי קברים נוספים מתקופה זו התגלו ביהוד, חלקם בקרבת האתר. בשלהי התקופה הביזנטית התקיים באתר יישוב, ככל הנראה מבוסס למדי. מן הממצא הקרמי עולה שהיישוב הוסיף להתקיים בתקופה האומיית, אך ננטש בשלב כלשהו בתקופה זו.