סביב תא הדולמן (1.4 x 2.1 מ' מידות פנימיות, 1.8-1.5 מ' גובה האבנים שניצבו סביבו) נחשף קטע ממעגל של אבנים גדולות שמולא באבנים בגדלים שונים והוא כנראה שריד של טומולוס שכיסה על הדולמן, אך חלקו פורק בעבר וחלקו נפגע מהדחפור. בפתחו של הדולמן, הפונה לדרום-מזרח, נמצא שריד של קיר סגירה שנותרו ממנו אבן גדולה וכמה אבנים קטנות.

בחפירה בתוך התא ובמקום שממנו הועתקה אחת מאבני המסגרת, התברר כי בדולמן לא הותקנה רצפה, וכי הוא הוקם על גבי הקרקע הבתולה ועל גבי קיר אבנים (W1) שקדם לבנייתו. קיר 1 נבנה ברישול מאבנים במגוון גדלים; האבנים הגדולות הועמדו על צדן וגובהן מציין את השתמרותו המרבית של הקיר (0.6 מ'). בשל פגיעת הדחפור לא ניתן לקבוע בבירור אם הקיר שייך לאחת מהמכלאות שנסקרו באתר.

 

בעת החפירה נמצאו שברי כלי חרס מהתקופות הרומית והעות'מאנית ויש לראותם כחרסי שדה שאינם קשורים לדולמן. בחפירה לא נמצא כל ממצא שעשוי לסייע בקביעת תאריכם ותפקידם של הדולמנים ברמת כורזים, אך בעקבות חפירות במקומות אחרים מקובל לזהותם כמבני קבורה ששימשו בתקופות הברונזה הביניימית והתיכונה (ר' למשל חדשות ארכיאולוגיות צז: 17-14). בירור הקשר בין הדולמן לקיר 1 מלמד כי אפשר שרבים מהקירות הבנויים על הגבעה הוקמו כבר בתקופת הברונזה או אף קודם לכן.