בחפירה התגלו קרוב ל-15,000 פריטי צור, רובם גושים חסרי צורה או חומר גלם טבעי. מבדיקה ראשונית של פריטי הצור הרבים שהתגלו בשכבה 2 בכל ריבועי החפירה עולה כי הם כוללים גרעינים, נתזים וכלים שהופקו בטכניקת לבלואה (איורים 4: 1–3, 5: 1, 2) לצד גרעיני להבונים (איור 6) וכלים האופייניים לתקופות מאוחרות יותר, כמו קתימות אלכסוניות (איור 5: 3) ומגרדים מזווים (איור 5: 4). הרוב המוחלט של הפריטים מכוסים בפטינה וניכרים עליהם סימני שחיקה מגלגול; חלק מפריטי הלבלואה שחוקים במיוחד.

לצורך מיון טכנולוגי-טיפולוגי הוחלט להתמקד במכלול מריבוע אחד (C5). מכלול זה כולל 3405 גושים בלתי מזוהים, 160 נתזים קטנים מ-1.5 ס''מ (צ'יפס) ו-995 פריטים מסותתים, ובהם 137 (13.8%) פריטים ראשוניים (קליפה מכסה 50% או יותר מפני השטח של הפריט), 30 (3%) סכינים להם גב טבעי, 310 (31.1%) נתזים, 29 (2.9%) נתזי לבלואה, 10 (1%) להבים, 4 (0.4%) להבי לבלואה, 9 (0.9%) להבונים, 124 (12.5%) גרעינים, 14 (1.4%) גרעיני לבלואה, 20 (2.0%) גרעיני להבונים, 149 (14.9%) פריטי פסולת גרעין ו-159 (16.0%) כלים. בין גרעיני הלהבונים מופיעים גרעינים פירמידליים להם משטח נקישה אחד וגרעינים שהופקו על נתזים, חלקם מזכירים מגרדים מזווים. קבוצת הכלים כוללת 64 נתזים משובררים (40.2% מהכלים), 17 (10.7%) נתזי לבלואה משובררים, 24 (15.1%) פריטים ראשוניים משובררים, 13 (8.2%) שקערוריות/משוננים, 12 (7.5%) פריטי פסולת גרעין משובררים, 11 (6.9%) להבים משובררים, 5 (3.1%) מגרדים, 4 (2.5%) מקרצפים, 3 (1.9%) נקרים, 2 (1.2%) מיקרוליתים וקטימה אחת (0.6%).
החלוקה הטיפולוגית ובעיקר המיון הטכנולוגי המפורט הראו נוכחות כמעט שווה של שתי תעשיות, המייצגות תקופות פרהיסטוריות שונות, בדומה לתמונה שהתקבלה מהבדיקה הראשונית של פריטי הצור. הפריטים שהופקו בטכניקת לבלואה, ובהם נתזים, גרעינים ולהבים (סה"כ 4.7% מהמכלול), מייצגים את התקופה הפליאוליתית התיכונה (250,000–47,000 שנים לפני ימינו), ואילו תעשיית הלהבונים, ובהם גרעינים ולהבונים (סה"כ 2.9% מהמכלול), מייצגת תקופות מאוחרות יותר, ובהן התקופות הפליאוליתית העליונה (47,000–20,000 שנים לפני ימינו) והאפיפליאוליתית (20,000–10,000 שנים לפני ימינו).
ההבחנה בין התקופה הפליאוליתית העליונה לתקופה האפיפליאולית וכן בין התרבויות השונות בתוך כל אחת מהתקופות מתבססת על מאפיינים מורפולוגיים וטכנולוגיים של מיקרוליתים — הכלים הנפוצים ביותר. בחתכי הבדיקה בחפירה התגלה רק טרפז/מלבן (מיקרוליט) אחד, המאפיין את התרבות הכבארית הגיאומטרית (התרבות העיקרית של השלב האמצעי של התקופה האפיפליאוליתית). בחפירה לא התגלו פריטים אינדיקטיביים המאפשרים לזהות את התקופה שבה נוצלו גרעיני הלהבונים; שני המיקרוליתים שהתגלו במכלול הם להבונים משובררים לא אינדיקטיביים. עם זאת, הובחן בדמיון של חלק מגרעיני הלהבונים למגרדים מזווים, הנפוצים יותר בתקופה הפליאוליתית העליונה. קיימת כמובן אפשרות שגרעיני הלהבונים שבמכלול מייצגים את שתי התקופות — הפליאוליתית העליונה ואפיפליאוליתית.
 
חשיפתם של פריטי צור מהתקופה הפליאוליתית התיכונה ומתקופות מאוחרות יותר באותו מפלס מלמדת בברור כי הממצא שהתגלה בחפירה אינו באתרו. נראה כי בשל מיקומו של האתר בשפך של ערוץ נחל היורד מהכרמל, נסחפו אליו פריטים ממעלה המדרון ואלה הורבדו באתר במשך השנים. יתר על כן, מחפירות שנערכו בשנת 2011 מצפון-מזרח לשטח החפירה עולה כי מניפת הסחף, ובה פריטי לבלואה לצד גרעיני להבונים, משתרעת עוד מאות מטרים הלאה לכיוון תל קשיש.
בסקר מצומצם שנערך במעלה המדרון, גבוה משטח החפירה, הובחנו מקורות צור, הדומה לזה שהתגלה במהלך החפירה (איור 7). סמוך למקורות צור אלה תועדה מערה קארסטית, ובה טרסה שנוצלה אולי בתקופות פרהיסטוריות (איור 8).