בריבוע B2 נחשף מפלס חיים (L102) ובו אדמה חומה, חרסים ועצמות בעלי חיים. החרסים מן התקופה הביזנטית המאוחרת ובהם קערות, קנקנים וסירי בישול המתוארכים למאות הו'-הז' לסה"נ (לא צוירו). בחתך בדיקה ממערב למפלס החיים (L103) לא התגלו שרידים נוספים.

 
בריבוע B10 נחשף קטע יסוד קיר (W104; איור 3) בנוי מאבני גיר בינוניות וקטנות ללא חומר מלכד שהשתמר לגובה נדבך אחד. צפונית לקיר התגלה ריצוף אבן (L106) בנוי מאבני גיר קטנות שסודרו במפלס אחיד. חרסים שנמצאו בהצטברויות מעל הקיר ומצדיו וריצוף האבן מתוארכים לתקופה הביזנטית המאוחרת, המאות הו'-הז' לסה"נ.
 
על סמך קרבת המכלולים אפשר להניח שהיו שייכים לשכבה אחת. ממצאי החפירה מצטרפים למכלולים שהתגלו בחפירות קודמות בסביבה ומשלימים את המידע על הפעילות באתר בתקופה הביזנטית.