בשטח שנסקר התגלו חרסים אחדים בני זמננו. ייתכן שהעיבוד המסיבי של השטח ועבודות הייעור פגעו באתרים נוספים שהיו בסביבה.