קיר (W20) בנוי אבני בזלת גדולות על סלע אם וסביבו נמצאו חרסים אחדים המתוארכים לתקופה הביזנטית.

קיר (W19) בנוי אבני בזלת והיה חלק ממאגר מים בתקופה העות'מאנית.
צמוד למאגר המים ממערב התגלו שרידי מבנה (W15 ,W10). קיר 15 (4.5 מ' אורך, 0.7 מ' רוחב) משולב עם קיר 10 (10.5 מ' אורך, 0.7 מ' רוחב), הם בנויים אבני גוויל והיו פינה של מבנה רחב ממדים (איור 3). במבנה התגלו שני מתקנים (L12 ,L11). רצפת מתקן 12 מטויחת בטיח הידראולי שבתשתיתו נמצאו שברי רעפים מתקופת המנדט; המתקן שימש כנראה בריכת שיקוע או השריה. מתקן 11 רבוע, קירותיו בנויים משורת אבני בזלת, רצפתו ודופנותיו מטויחים בטיח הידראולי ועל רצפתו הייתה שכבת אפר משרפה (איור 4). מעל המתקנים נמצאה שכבת הרס ובה שרידי שרפה ורעפים רבים מתקופת המנדט. המבנה, שכנראה שימש לתעשייה בתקופת המנדט, נהרס בשרפה.