לגת (L102; איורים 2, 3) משטח דריכה (2.1×2.8 מ', 0.05 מ' עומק) שבצדו הדרומי חצובה תעלה המובילה לבור איגום (1.15×1.30 מ', 0.5 מ' עומק). נמצאו מעט חרסים המתוארכים לתקופה הביזנטית. גת דומה נחשפה במודיעין (חדשות ארכיאולוגיות 117).

ערמת הסיקול (L103; כ-1.5 מ' גובה) בנויה מאבני שדה קטנות. נמצאו חרסים אחדים שאי אפשר לתארכם.

המונוגרמה חרוטה על גבי סלע (L104; מידות 0.2×0.2 מ'; איורים 4, 5). אפשר להבחין בשרידי אותיות יווניות מסודרות בשטחים המוגדרים בצלב. מונוגרמה דומה נמצאה בחפירה סמוכה (הרשאה מס' 6212-A). חשיפת המונוגרמה מחזקת את ההשערה כי באזור היה מנזר שעסק בפעילות חקלאית בתקופה הביזנטית.

קיר השדה בנוי אבני שדה גדולות ובינוניות (L105; עובי 1 מ'). קירות מטיפוס זה נועדו לתחום חלקות חקלאיות.