בריבוע  Aנחשפה רצפה בנויה מאבני כורכר מסותתות (0.25×0.25 מ') בצבעים שחור ולבן שסודרו אלכסונית בדגם שחמט מעל שכבת חול דקה שכיסתה תשתית מחצץ. שלושה פסי אבנים לבנות הפרידו את שולי החדר ממרכזו. שלושה קירות תחמו את הרצפה: מצפון (W12), מדרום (W14) וממזרח (W13). קירות 12 ו-14 בנויים מאבנים מסותתות שטויחו בטיח צהוב והשתמרו לגובה עד חמישה נדבכים. בקיר 12 הותקן פתח עם אבן סף משתי אבנים ארוכות. הפתח הוביל לחדר נוסף שרצפתו בנויה מאבני גוויל קטנות וכוסתה בשכבת טיח עבה שכיסתה גם את תחתית קיר 12. על הטיח נמצאו שרידי צבע ירוק. ברצפת הטיח, צמוד לקצה המערבי של אבן הסף, התגלה חור לציר דלת המעיד על פתיחתה פנימה. הקיר המערבי (W15; אורך 4.05 מ', רוחב 0.25 מ') בנוי שורה אחת של אבנים מסותתות ארוכות (1 מ' כל אבן) ושימש מחיצה. גובה הרצפה נמוך בשני סנטימטרים מגובה הקיר. בפינה הדרומית-מערבית של הריבוע, מתחת לרצפה, נחפר בור בדיקה (1.7×2.7 מ', 1.7 מ' עומק) ונחשפו בו אדמה שחורה רכה וחרסים אחדים מהתקופה העות'מאנית.

 
בריבוע B נחשפו שתי שכבות של רצפות מבטון שכיסו רצפת טיח עבה שניגשה אל קיר 13 ממזרח. לרצפת הטיח תשתית (0.25 מ' עובי) בנויה מאבני גוויל קטנות, שברי רעפים רבים וכלי חרס המתוארכים לתקופה העות'מאנית. במרכז הריבוע נחפר בור בדיקה (2×2 מ'). בבור, בדומה לריבוע A, נחשפה אדמה שחורה רכה וחרסים אחדים מהתקופה העות'מאנית.
 
בממצא כלי החרס ריבוי קערות, בהן קערות מזוות (איור 1:2, 2), קערות שחורות (איור 3:2, 4), פכים (איור 6:2, 7) ומכסה (איור 8:2).