החפירה נערכה סביב הסביל שבמרכז החאן (איור 2). הסביל, שצורתו מתומן, בנוי אבני גזית מסותתות מכורכר (כ-1.2 מ' אורך כל צלע). לאחר הסרת האספלט (5.38 מ' מעל פני הים) נחפרה שכבת מילוי אדמה (כ-0.1 מ' עובי) שהכילה גרוטאות מתכת, פלסטיק, פחיות שתייה ושברי כלי חרס מעשרות השנים האחרונות, ומתחתיה נחשף יסוד הסביל. היסוד הוא משטח בנוי מתומן המותאם לסביל אך רחב ממנו. הוא בנוי מסגרת אבני גזית מכורכר מסותתות למחצה ובתווך מילוי אבני גוויל וחומר מליטה על בסיס חול כתום וסיד לבן. החפירה נמשכה מעבר לגבולות יסוד הסביל (0.2 מ' עומק) עד שהתגלתה שכבת אדמה מהודקת שעליה נבנה הסביל. בצלע הצפונית-מזרחית של היסוד התגלתה שורת אבנים המשולבות בו, ייתכן לוחות כיסוי לצינור מים שהוביל לסביל, אף שלא נמצא כל צינור או ממצא אחר מתחת לשורת האבנים.
בחתכי בדיקה שנעשו בעזרת מחפרון קטן בשטח החאן כולו, לא נמצא ריצוף קדום. המילוי שנחפר (עד 0.5 מ' מתחת לפני השטח) הכיל שברי כלי חרס המתוארכים לתקופה העות'מאנית, בעיקר מהמאות הי"ט והכ' לסה"נ. מתחת לשכבה זו התגלו תעלות ביוב בנויות אבן מהתקופה העות'מאנית, שלא נחפרו.
כארבעה מטרים מצפון-מזרח לסביל, הישר מתחת לשכבת האספלט, התגלו שרידי בריכה עגולה (3.2 מ' קוטר), בנויה אבני כורכר מסותתות למחצה ומטויחת בחלקה הפנימי. הבריכה שומרה בחלקה התחתון ושוחזרה בחלקה העליון. זוהי בריכת השקיה לבהמות שקיבלה את מימיה מהסביל הסמוך (איורים 3, 4).

התברר שמפלס החיים של החאן מן התקופה העות'מאנית ועד ימינו היה בערך במפלס המילוי שנחפר, וכלל אדמה מהודקת בלבד. משטח האספלט הונח במקום לפני שנים אחדות על ידי עיריית עכו.

 


 
 
Winter P.H. 1944. Preservation and Reconstruction of Acre – Survey and Report, Vol. 3. Jerusalem.